1. Hirám, regele din Tir, a trimis mesageri la Davíd, lemn de cedru şi cioplitori pentru zid, lucrători în lemn ca să-i construiască o casă.

2. Davíd a cunoscut că Domnul îl întărea ca rege peste Israél şi că domnia lui ajunsese la înălţime de dragul poporului său, Israél.

3. Davíd a mai luat soţii şi la Ierusalím şi a mai dat naştere la fii şi fiice.

4. Acestea sunt numele celor care s-au născut şi pe care i-a avut [Davíd] în Ierusalím: Şamúa, Şobáb, Natán, Solomón,

5. Ibhár, Elişúa, Elfelét,

6. Nogá, Néfeg, Iafía,

7. Elişáma, Beeliáda şi Elifélet.

8. Filistenii au auzit că Davíd fusese uns rege peste întregul Israél; au mers toţi filisténii să-l caute pe Davíd. Davíd a auzit şi a ieşit înaintea lor.

9. Filistenii au venit şi s-au răspândit în valea Refaím.

10. Davíd l-a consultat pe Dumnezeu, zicând: „Să merg împotriva filisténilor? Îi vei da în mâna mea?”. Domnul i-a zis: „Mergi şi îi voi da în mâna ta!”.

11. Au mers la Báal-Peraţím şi Davíd i-a bătut acolo. Apoi a zis: „Dumnezeu i-a rupt pe duşmanii mei ca o rupere de ape”. De aceea a pus acelui loc numele de Báal-Peraţím.

12. [Filistenii] i-au părăsit acolo pe dumnezeii lor, iar Davíd a zis: „Să fie arşi în foc!”.

13. Filistenii s-au adunat din nou şi s-au răspândit în vale.

14. Davíd l-a consultat iarăşi pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a zis: „Nu urca, ci înconjoară-i prin spate şi vino la ei prin partea Becáim!

15. Când vei auzi un zgomot de paşi pe vârfurile lui Becáim, atunci ieşi la luptă, căci Dumnezeu iese înaintea ta ca să lovească tabăra filisténilor!”.

16. Davíd a făcut după cum i-a poruncit Dumnezeu şi tabăra filisténilor a fost lovită de la Gabaón până la Ghézer.

17. Numele lui Davíd s-a răspândit în toate ţinuturile şi Domnul a făcut să se teamă de el toate popoarele.

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina