1. Domnul mi-a zis: „Chiar dacă ar sta Moise şi Samuél înaintea mea, sufletul meu tot n-ar fi pentru acest popor. Trimite-l din faţa mea şi să iasă!

2. Dar dacă îţi vor spune: «Unde să ieşim?», să le spui: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Cine-i pentru moarte, la moarte, cine-i pentru sabie, la sabie, cine-i pentru foamete, la foamete şi cine-i pentru captivitate, în captivitate›!»”.

3. Îi voi pedepsi în patru feluri – oracolul Domnului –: cu sabie ca să-i ucidă, cu câini ca să-i târâie, cu păsări ale cerului şi cu animale ale pământului ca să-i devoreze şi să-i nimicească.

4. Îi voi face să fie obiect de dispreţ pentru toate regatele pământului din cauza lui Manáse, fiul lui Ezechía, regele lui Iúda, pentru ceea ce a făcut în Ierusalím.

5. Cine va avea milă de tine, Ierusalíme, şi cine va plânge pentru tine? Cine se va întoarce să te întrebe de pace?

6. Tu m-ai părăsit – oracolul Domnului – ai dat înapoi; de aceea mi-am întins mâna împotriva ta ca să te nimicesc: m-am săturat să-mi fie milă de tine.

7. Îi voi vântura cu lopata la porţile ţării; îi voi lipsi de copii şi voi face să piară poporul meu: ei nu s-au întors de la căile lor.

8. S-au înmulţit văduvele lor mai mult decât nisipul mării; voi face să vină asupra lor, împotriva mamei tinerilor, un devastator în plină zi; voi face să cadă pe neaşteptate agitaţie şi teroare.

9. Cea care a născut de şapte ori se va veşteji, îşi va da sufletul, va apune soarele ei când încă este zi, este făcută de ruşine şi de ocară, rămăşiţa lor o voi da sabiei înaintea duşmanilor lor – oracolul Domnului.

10. Vai mie, mamă, căci m-ai născut certăreţ şi arţăgos pentru toată ţara! Nu am dat cu împrumut şi nici nu m-au împrumutat, şi totuşi mă blestemă toţi.

11. Domnul zice: „Eu te voi elibera ca să-ţi fie bine şi voi face pe duşmanul tău să nu se atingă de tine în timpul nenorocirii şi în cel al strâmtorării.

12. Se rupe oare fierul? Fierul din nord şi bronzul?

13. Bunurile tale şi vistieriile tale le voi da ca pradă fără răsplătire pentru toate păcatele tale, în toate hotarele tale.

14. Le voi face să treacă cu duşmanii tăi într-o ţară pe care nu o cunoşti, căci focul mâniei mele este aprins şi arde împotriva voastră”.

15. Tu, Doamne, ştii. Adu-ţi aminte de mine, vizitează-mă şi răzbună-mă pe cei care mă urmăresc! Pentru răbdarea ta, ia de la mine mânia ta: tu ştii că eu suport ocară pentru tine.

16. Cuvintele tale au fost găsite, iar eu le-am devorat. Cuvintele tale au fost spre bucuria mea şi spre veselia inimii mele, pentru că numele tău este chemat asupra mea, Doamne Dumnezeule Sabaót.

17. Nu am stat în adunarea celor care batjocorăsc şi nu m-am veselit. Înaintea mâinii tale am stat singur, pentru că m-ai umplut de indignare.

18. De ce să fie chinul meu fără sfârşit şi rana mea de nevindecat: refuză să se vindece. Eşti tu pentru mine ca un izvor fals, unde apa nu durează

19. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: dacă te vei întoarce, te voi lăsa să te întorci şi vei sta înaintea mea; dacă vei scoate ceea ce este valoros din ceea ce e fără valoare, vei fi ca gura mea. Atunci ei se vor întoarce la tine, dar tu să nu te întorci la ei.

20. Te voi pune pentru poporul acesta ca un zid întărit de bronz, ei vor lupta împotriva ta, dar nu vor putea [să te doboare], pentru că eu sunt cu tine ca să te mântuiesc şi să te eliberez – oracolul Domnului.

21. Te voi elibera din mâna celor răi, te voi salva din braţele celor violenţi.

“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina