1. Paşhúr, fiul lui Imér, preot şi supraveghetor de seamă în casa Domnului, l-a auzit pe Ieremía profeţind aceste cuvinte.

2. Şi Paşhúr l-a lovit pe profetul Ieremía şi l-a pus în butuci la poarta superioară a lui Beniamín, la casa Domnului.

3. Ziua următoare, Paşhúr l-a scos pe Ieremía din butuci, iar Ieremía i-a zis: „Domnul nu te mai cheamă cu numele de Paşhúr, ci Magór-Misabíb.

4. Căci aşa vorbeşte Domnul: «Iată, eu vă voi face de groază pe tine şi pe cei care te iubesc; ei vor cădea de sabia duşmanilor lor şi ochii tăi vor vedea! Iar pe întregul Iúda îl voi da în mâna regelui Babilónului şi el îi va duce captivi în Babilón şi vor fi loviţi de sabie.

5. Voi da toate bogăţiile acestei cetăţi, toate bunurile ei, tot ce are ea de preţ şi toate vistieriile regilor lui Iúda în mâna duşmanilor lor; ei le vor prăda, le vor lua şi le vor duce în Babilón.

6. Iar tu, Paşhúr, şi toţi cei care locuiesc în casa ta veţi merge în captivitate. Tu vei merge în Babilón şi acolo vei muri; acolo veţi fi îngropaţi tu şi toţi cei care te iubesc, cărora le-ai profeţit cu înşelătorie»”.

7. M-ai sedus, Doamne, şi eu m-am lăsat sedus. M-ai prins cu putere şi ai fost mai puternic. Dar am devenit de batjocură toată ziua, toţi râd de mine.

8. Căci când vorbesc, trebuie să strig: „Violenţă, devastare!”. Astfel, cuvântul Domnului a devenit pentru mine spre ocară şi batjocură în fiecare zi.

9. Am spus: „Nu-mi voi mai aminti de el şi nu voi mai vorbi în numele lui”. Dar în inima mea era ca un foc aprins, închis în oasele mele: am obosit purtându-l şi nu mai pot.

10. Căci am auzit calomniile multora, teroare de jur împrejur: „Învinuiţi-l şi-l vom învinui!”. Toţi prietenii mei pândesc dacă mă clatin, poate va fi sedus şi vom putea [să-l biruim] şi ne vom lua răzbunarea faţă de el.

11. Domnul este cu mine ca un luptător puternic, de aceea, cei care mă urmăresc se vor poticni şi nu vor reuşi [să mă biruie]; se vor ruşina foarte mult pentru că nu vor avea succes, iar înjosirea lor nu va fi uitată niciodată.

12. Doamne Sabaót, tu care îl încerci pe cel drept, care observi rărunchii şi inima, fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor, pentru că ţie ţi-am destăinuit cauza mea!

13. Cântaţi Domnului, lăudaţi-l pe Domnul! Căci el eliberează sufletul celui nevoiaş din mâna răufăcătorilor.

14. Blestemată să fie ziua în care m-am născut! Ziua în care m-a născut mama mea să nu fie binecuvântată!

15. Blestemat omul care a adus vestea bună tatălui meu: „Ţi s-a născut un fiu de parte bărbătească”, aducându-i bucurie!

16. Să fie omul acela precum cetăţile pe care le-a distrus Domnul şi nu a regretat! Să audă ţipăt dimineaţa şi strigăt de luptă la vremea amiezii!

17. De ce nu am fost omorât în pântece ca să-mi fi fost mama mormânt şi pântecele ei, o sarcină pentru totdeauna?

18. Pentru ce am ieşit din pântece? Că să văd trudă şi chin şi să mi se termine zilele în ruşine?

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina