1. Străbateţi străzile Ierusalímului şi vedeţi, recunoaşteţi şi căutaţi în pieţele sale dacă găsiţi vreun om care să facă judecată şi să caute fidelitatea, şi eu îi voi ierta!

2. Chiar când zic „Viu este Domnul!”, ei jură fals.

3. Doamne, oare ochii tăi nu sunt pentru fidelitate? Tu i-ai lovit, dar pe ei nu-i doare, i-ai vlăguit, dar ei au refuzat să accepte mustrarea; şi-au întărit faţa mai mult decât stânca şi au refuzat să se întoarcă.

4. Dar eu ziceam: „Iată, ei sunt sărmani, prostuţi!”; căci ei nu cunosc calea Domnului şi judecata Dumnezeului lor.

5. Eu mă voi duce la cei mari şi le voi spune că ei nu cunosc calea Domnului şi judecata Dumnezeului lor. Dar ei împreună au zdrobit jugul şi au rupt legăturile.

6. De aceea, îi va lovi un leu din pădure şi un lup din ţinuturi nelocuite îi va prăda, leopardul pândeşte asupra cetăţilor lor: oricine iese de acolo va fi sfâşiat, pentru că au înmulţit nelegiuirile lor şi răzvrătirile lor au devenit multe.

7. Cum, pentru aceasta ar trebui să te iert? Fiii tăi m-au părăsit şi jură pe ceea ce nu este dumnezeu; eu i-am săturat, iar ei au comis adulter şi şi-au făcut tăieturi la casa desfrânatei.

8. Ca nişte cai înfierbântaţi [după iepe] ei sunt: fiecare nechează după soţia prietenului său.

9. Să nu pedepsesc eu oare pentru aceasta? Oracolul Domnului. Să nu se răzbune sufletul meu pe un neam ca acesta?

10. Urcaţi între şirurile lui şi distrugeţi, dar n-o faceţi de tot; îndepărtaţi vlăstarii săi, pentru că nu sunt ai Domnului!

11. Căci s-au îndepărtat de mine casa lui Israél şi casa lui Iúda – oracolul Domnului.

12. L-au renegat pe Domnul şi au zis: „El nu există. Nu va veni asupra noastră răul şi nu vom vedea sabia şi foametea”.

13. Profeţii vor deveni ca o suflare şi cuvânt nu va fi în ei: aşa li se va face.

14. De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul Sabaót: „Pentru că aţi spus cuvântul acesta, iată, eu pun cuvintele mele în gura ta ca un foc şi poporul acesta este ca nişte lemne, şi le va devora!

15. Iată, eu fac să vină asupra voastră un neam de departe, casă a lui Israél – oracolul Domnului, un neam nesfârşit, un neam din vechime, un neam a cărui limbă n-o cunoşti şi nu înţelegi ce vorbeşte!

16. Tolba sa este ca un mormânt deschis. Toţi sunt viteji.

17. Vor mânca secerişul tău şi pâinea ta; îi vor devora pe fiii tăi şi pe fiicele tale; vor mânca turmele tale şi cirezile tale, vor nimici cu sabia cetăţile tale fortificate în care te încredeai.

18. Dar şi în zilele acelea – oracolul Domnului –, nu voi face acestea de tot cu voi.

19. Când veţi spune: «Pentru care motiv ne-a făcut Domnul Dumnezeul nostru toate acestea?», le vei spune: «După cum m-aţi părăsit şi aţi slujit zeilor străini în ţara voastră, tot aşa veţi sluji străinilor într-o ţară care nu este a voastră».

20. Faceţi cunoscută aceasta casei lui Iacób şi faceţi să se audă în Iúda, zicând:

21. «Ascultaţi aceasta, popor nebun şi fără inimă: aveţi ochi, şi nu vedeţi, aveţi urechi, şi nu ascultaţi.

22. Oare nu vă veţi teme de mine? – oracolul Domnului –; nu veţi tremura înaintea mea, eu, care am pus nisipul ca hotar pentru mare printr-o hotărâre veşnică şi nu va trece peste el? Valurile se agită, dar nu pot, vuiesc, dar nu-l pot trece».

23. Poporul acesta are o inimă rebelă şi răzvrătită, s-a întors şi a plecat.

24. Ei nu spun în inima lor: «Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, care dă ploaie timpurie şi târzie la timpul lor şi are grijă de secerişul nostru pentru săptămânile hotărâte!».

25. Nelegiuirile voastre au îndepărtat acestea şi păcatele voastre v-au lipsit de binele vostru.

26. Căci şi în poporul meu se găsesc nelegiuiţi care pândesc precum cei care leagă capcane; stau [la pândă] ca un distrugător, ca să captureze oameni.

27. Ca o colivie plină cu păsări, aşa este casa lor plină de înşelăciune. De aceea au ajus mari şi s-au îmbogăţit.

28. Sunt graşi şi corpolenţi, au întrecut limitele răului; nu fac dreptate, nu fac să aibă succes cauza orfanului şi judecata celor nevoiaşi nu o judecă.

29. Să nu pedepsesc eu oare pentru aceasta? – oracolul Domnului; să nu se răzbune sufletul meu pe un neam ca acesta?

30. Ceva respingător şi oribil se întâmplă în ţară!

31. Profeţii profeţesc în mod înşelător şi preoţii stăpânesc după voia lor, iar poporului meu îi place aşa. Dar ce veţi face la urmă?”.

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina