1. Maestrului de cor. Psalm. Al lui Davíd.

2. Când a venit la el profetul Natán, după ce păcătuise cu Batşéba.

3. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea!

4. Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţă-mă de păcatul meu!

5. Căci recunosc fărădelegea mea şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit şi ce-i rău înaintea ta am făcut. De aceea, tu eşti drept în sentinţele tale şi nepărtinitor în judecăţile tale.

7. Căci, iată, în nelegiuire m-am născut şi în păcat m-a zămislit mama mea!

8. Iată, ţie îţi place adevărul în adâncul [inimii], fă deci să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu!

9. Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat, spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada!

10. Fă să aud [un cuvânt] de bucurie şi veselie şi oasele pe care le-ai zdrobit vor tresălta!

11. Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele, şi şterge toate nelegiuirile mele.

12. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, şi un duh statornic înnoieşte înăuntrul meu!

13. Nu mă alunga de la faţa ta şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine!

14. Dă-mi înapoi bucuria mântuirii tale şi întăreşte-mă cu duh binevoitor!

15. Atunci voi învăţa pe cei fărădelege căile tale şi cei păcătoşi la tine se vor întoarce.

16. Mântuieşte-mă de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, şi limba mea va preamări dreptatea ta!

17. Doamne, deschide-mi buzele şi gura mea va vesti lauda ta!

18. Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute şi, chiar dacă ţi-aş aduce, arderile de tot nu te-ar mulţumi.

19. Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul umil, inima căită şi umilă, Dumnezeule, n-o dispreţui!

20. În bunătatea ta, [Doamne], fă bine Siónului şi reclădeşte zidurile Ierusalímului!

21. Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de dreptate, arderile de tot şi ofrandele; atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău.

“O Coração de Jesus não deixará cair no vazio a nossa oração se ela for plena de fé e de confiança.” São Padre Pio de Pietrelcina