1. Maestrului de cor. Psalm al lui Davíd. Cântare.

2. Ţie ţi se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sión, şi ţie îţi vor fi împlinite jurămintele [în Ierusalím].

3. La tine, care asculţi rugăciunea, va veni tot omul;

4. fărădelegile noastre ne-au copleşit, însă tu ierţi nelegiuirile noastre.

5. Fericit este acela pe care tu îl alegi şi ţi-l apropii: el va locui în curţile tale! Ne vom sătura cu bunătăţile casei tale, cu sfinţenia templului tău.

6. Dumnezeul mântuirii noastre, tu ne răspunzi prin fapte minunate de dreptate. Tu eşti speranţa tuturor marginilor pământului şi a mărilor îndepărtate.

7. Tu fixezi munţii cu puterea ta, te încingi cu tărie,

8. linişteşti vuietul mării şi vuietul valurilor şi zarva popoarelor.

9. Cei ce locuiesc la marginile [lumii] se înspăimântă de semnele tale; tu faci să strige de veselie porţile dimineţii şi ale serii.

10. Tu vizitezi pământul, tu îi potoleşti setea cu îmbelşugare; tu [îl copleşeşti] cu bogăţii. Râul lui Dumnezeu este plin cu apă; tu faci să crească grâul pentru [oameni]. Astfel, pregăteşti pământul:

11. îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploaie şi-i binecuvântezi răsadurile.

12. Încununezi [tot] anul cu bunătăţile tale: pe urmele tale curge belşugul.

13. Se ivesc păşuni în pustiu, colinele sunt încinse cu veselie.

14. Păşunile se înveşmântă cu turme, văile se îmbracă cu grâne; [toate] strigă de bucurie şi cântă.

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina