1. Domnul stăpâneşte: să tremure popoarele; el şade peste heruvimi: să se cutremure pământul.

2. Mare este Domnul în Sión şi preaînălţat peste toate popoarele.

3. Să laude numele tău mare şi înfricoşător, pentru că este sfânt!

4. Regele puternic iubeşte judecata: tu ai stabilit ceea ce este drept, tu exerciţi în Iacób judecata şi dreptatea.

5. Preînălţaţi-l pe Domnul Dumnezeul nostru, prosternaţi-vă la picioarele scaunului său [de domnie], căci el este sfânt!

6. Moise şi Áaron, dintre preoţii lui, şi Samuél, dintre cei care invocau numele Domnului, îl chemau pe Domnul şi el le răspundea.

7. El le-a vorbit din coloana de nor, iar ei au păzit mărturiile lui şi hotărârea pe care le-a dat-o.

8. Doamne Dumnezeul nostru, tu le-ai răspuns: ai fost pentru ei un Dumnezeu care iartă, dar i-ai pedepsit pentru greşelile lor.

9. Preînălţaţi-l pe Domnul Dumnezeul nostru şi adoraţi-l pe muntele lui cel sfânt, căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt!
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina