1. Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda, On zwraca je, dokąd [sam] chce.

2. Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca.

3. Postępowanie uczciwe i prawe milsze Panu niż krwawa ofiara.

4. Dumne oczy i serce nadęte, [ta] pochodnia występnych jest grzechem.

5. Zamiary pracowitego [przynoszą] zysk, a wszystkich śpieszących się - biedę.

6. Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym, to wiatr ścigany - szukanie śmierci.

7. Przemoc występnych porwie ich samych, bo nie chcą strzec prawości.

8. Kręta droga zbrodniarza, niewinny działa z prawością.

9. Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny.

10. Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski.

11. Gdy karzą szydercę, mądrzeje prostaczek, gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa.

12. Sprawiedliwy [Bóg] myśli o domu zbrodniarza, w nieszczęście wtrąca nieprawych.

13. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku.

14. Dar potajemny uśmierza gniew, a złość największą - podarek w zanadrzu.

15. Cieszy się prawy z czynów uczciwych, są one postrachem dla ludzi nieprawych.

16. Kto zbacza z drogi rozwagi, odpocznie w towarzystwie cieni.

17. Popada w nędzę, kto lubi hulanki, nie wzbogaci się, kto lubi oliwę i wino.

18. Okupem prawego - odstępca, niewierny - zamiast prawego.

19. Lepiej mieszkać w pustyni niż z żoną kłótliwą, mrukliwą.

20. Cenny skarb i oliwa w domu mądrego, a głupiec je marnotrawi.

21. Kto szuka prawości, dobroci, ten znajdzie życie, "powodzenie" i chwałę.

22. Mądry się wdarł do miasta siłaczy i zniszczył moc, której ufali.

23. Strzegąc swych ust i języka, chroni się życie przed uciskami.

24. Pyszałek, samochwał: nazywany szydercą działa z nadmiaru swej pychy.

25. Pragnienie uśmierca leniucha, bo jego rękom nie chce się pracować.

26. On tylko pożąda dzień cały, a prawy udziela - nie szczędzi.

27. Obrzydła ofiara występnych, tym bardziej złożona w złej myśli.

28. Zginie świadek fałszywy, kto [umie] słuchać, może ciągle mówić.

29. Niewierny ma upór na twarzy, a prawy umacnia swe drogi.

30. Nie ma mądrości ani rozumu, ni rady przeciwko Panu.

31. Na dzień bitwy osiodła się konia, ale zwycięstwo zależy od Pana.

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina