1. "Poslije ovoga izlit æu Duha svoga na svako tijelo, i proricat æe vaši sinovi i kæeri, vaši æe starci sanjati sne, a vaši mladiæi gledati viðenja.

2. Èak æu i na sluge i sluškinje izliti Duha svojeg u dane one.

3. Pokazat æu znamenja na nebu i zemlji, krv i oganj i stupove dima."

4. Sunce æe se prometnut' u tminu a mjesec u krv, prije nego svane Jahvin dan, velik i strašan.

5. Svi što prizivaju ime Jahvino spašeni æe biti, jer æe na brdu Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje, kao što Jahve reèe, a meðu preživjelima oni koje Jahve pozove.

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina