1. Bolji je siromah koji živi u nedužnosti nego èovjek opakih usana i k tomu bezuman.

2. Revnost bez razboritosti nije dobra, i tko brzo hoda, spotièe se.

3. Ludost èovjeku kvari život, a srce mu se ljuti na Jahvu!

4. Bogatstvo pribavlja mnoge prijatelje, a siromaha i njegov prijatelj ostavlja.

5. Lažljiv svjekok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, neæe uteæi.

6. Mnogi laskaju licu odliènikovu i svatko je prijatelj èovjeku darežljivu.

7. Na siromaha mrze sva braæa njegova, još više se udaljuju od njega prijatelji njegovi: on hlepi za dobrim rijeèima, ali ih ne nalazi!

8. Tko stjeèe razboritost, ljubi sebe, a tko èuva razum, nalazi sreæu.

9. Lažljiv svjedok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, propada.

10. Ne dolikuje bezumnomu živjeti raskošno, a još manje sluzi vlast nad knezovima.

11. Um èovjeka usteže od srdžbe, a èast mu je oprostiti krivicu.

12. Kraljev je gnjev kao rika lavlja, a njegova milost kao rosa bilju.

13. Nesreæa je ocu svojemu bezuman sin, i neprestano prokišnjavanje svaðe su ženine.

14. Kuæa se i bogatstvo baštine od otaca, a od Jahve je žena razumna.

15. Lijenost navlaèi èovjeku dubok san i nemarna duša gladuje.

16. Tko se drži zapovijedi, èuva život svoj, a tko ne pazi putove svoje, umire.

17. Jahvi pozaima tko je siromahu milostiv, i on æe mu platiti dobroèinstvo.

18. Kažnjavaj sina svoga dok ima nade, ali ne idi za tim da ga ubiješ.

19. Tko je jarostan, plaæa globu, i kad ga štediš, samo uveæavaš njegov gnjev.

20. Slušaj savjet i primaj pouku, kako bi naposljetku postao mudar.

21. Mnogo je namisli u srcu èovjeèjem, ali što Jahve naumi, to i bude.

22. Dražest je èovjekova u dobroti njegovoj, i bolji je siromah od lažljivca.

23. Strah Gospodnji daje život, i tko se njime ispuni, zlo ga ne pohodi.

24. Lijenèina umaèe ruku u zdjelu, ali je ustima svojim ne prinosi.

25. Udari podsmjehivaèa, i lud se opameti; ukori razumnog, i shvatit æe znanje.

26. Sin je sramotan i pokvaren tko zlostavlja oca i odgoni majku.

27. Prestani, sine moj, slušati naputke koji odvode od rijeèi spoznaje!

28. Nevaljao se svjedok podruguje pravdi i usta opakih gutaju nepravdu.

29. Pripravljene su kazne podsmjevaèima i udarci za leða bezumnika.

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina