1. Rijeèi Agura, sina Jakeova, iz Mase; proroèanstvo njegovo za Itiela, za Itiela i Ukala.

2. Da, preglup sam da bih bio èovjek i nemam razbora èovjeèjeg.

3. Ne stekoh mudrosti i ne poznajem znanosti svetih!

4. Tko uzaðe na nebo i siðe? Tko uhvati vjetar u šake svoje? Tko sabra vode u plašt svoj? Tko postavi krajeve zemaljske? Kako se zove i kako mu se zove sin? Znaš li?

5. Svaka je Božja rijeè prokušana, štit onima koji se u nj uzdaju.

6. Ne dodaji ništa njegovim rijeèima, da te ne prekori i ne smatra lažljivim.

7. Za dvoje te molim, ne uskrati mi, dok ne umrem:

8. udalji od mene licemjernu i lažnu rijeè; ne daj mi siromaštva ni bogatstva: hrani me kruhom mojim dostatnim;

9. inaèe bih, presitivši se, zatajio tebe i rekao: "Tko je Jahve?" Ili bih, osiromašivši, krao i oskvrnio ime Boga svojega.

10. Ne klevetaj sluge gospodaru njegovu, jer bi te mogao kleti i ti morao okajati.

11. Ima izrod koji kune oca svoga i ne blagoslivlje majke svoje!

12. Izrod koji za se misli da je èist, a od kala svojeg nije opran!

13. Izrod uznositih oèiju koji visoko diže svoje trepavice!

14. Izrod komu su zubi maèevi i oènjaci noževi da proždiru nesretnike na zemlji i siromahe meðu ljudima!

15. Pijavica ima dvije kæeri: "Daj! Daj!" Postoje tri stvari nezasitne i èetiri koje ne kažu: "Dosta!"

16. Carstvo smrti, jalova utroba, zemlja nikad gasna vode i vatra koja nikad ne kaže: "Dosta!"

17. Oko koje se ruga ocu i odrièe posluh majci iskljuvat æe potoèni gavrani i izjesti mladi orlovi.

18. Troje mi je nedokuèivo, a èetvrto ne razumijem:

19. put orlov po nebu, put zmijin po stijeni, put laðin posred mora i put muškarèev djevojci.

20. Takav je put preljubnice: najede se, obriše usta i veli: "Nisam sagriješila."

21. Od troga se zemlja ljulja, a èetvrtoga ne može podnijeti:

22. od roba kad postane kralj i kad se prostak kruha nasiti,

23. od puštenice kad se uda i sluškinje kad istisne svoju gospodaricu.

24. Èetvero je maleno na zemlji, ali mudrije od mudraca:

25. mravi, nejaki stvorovi, koji sebi ljeti spremaju hranu;

26. jazavci, stvorovi bez moæi, što u stijeni grade sebi stan;

27. skakavci, koji nemaju kralja, a svi idu u poretku;

28. gušter, što se rukama hvata, a prodire u kraljevske palaèe.

29. Troje ima lijep korak, a èetvero lijepo hodi:

30. lav, junak meðu zvijerima, koji ni pred kim ne uzmièe;

31. pijetao što se odvažno šeæe meðu kokošima; jarac koji vodi stado; i kralj sa svojom vojskom.

32. Ako si ludovao oholeæi se ili to svjesno èinio, stavi ruku na usta.

33. Kad se mlijeko metÄe, izlazi maslac; kad se nos pritisne, poteèe krv; kad se srdžba potisne, dobiva se spor.

“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina