1. I ja kada doðoh k vama, braæo, ne doðoh s uzvišenom besjedom ili mudrošæu navješæivati vam svjedoèanstvo Božje

2. jer ne htjedoh meðu vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga.

3. I ja priðoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju.

4. I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim rijeèima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage

5. da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.

6. Mudrost doduše navješæujemo meðu zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju,

7. nego navješæujemo Mudrost Božju, u Otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu,

8. a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli.

9. Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne èu, i u srce èovjeèje ne uðe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.

10. A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve pronièe, i dubine Božje.

11. Jer tko od ljudi zna što je u èovjeku osim duha èovjeèjega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega.

12. A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo èime nas je obdario Bog.

13. To i navješæujemo, ne nauèenim rijeèima èovjeèje mudrosti, nego naukom Duha izlažuæi duhovno duhovnima.

14. Naravan èovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuðivati.

15. Duhovan pak prosuðuje sve, a njega nitko ne prosuðuje.

16. Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouèi? A mi imamo misao Kristovu.

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina