1. Tako, neka nas svatko smatra službenicima Kristovim i upraviteljima otajstava Božjih.

2. A od upravitelja iziskuje se napokon da budu vjerni.

3. Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud; a ni ja sam sebe ne sudim.

4. Doista, nièega sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan: moj je sudac Gospodin.

5. Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne doðe Gospodin koji æe iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada æe svatko primiti pohvalu od Boga.

6. Time, braæo, smjerah na sebe i Apolona radi vas: da na nama nauèite onu "Ne preko onoga što je pisano" te se ne nadimate jednim protiv drugoga.

7. Ta tko tebi daje prednost? Što imaš da nisi primio? Ako si primio, što se hvastaš kao da nisi primio?

8. Veæ ste siti, veæ se obogatiste, bez nas se zakraljiste! Kamo sreæe da se zakraljiste da i mi s vama zajedno kraljujemo!

9. Jer Bog je, èini mi se, nas apostole prikazao posljednje, kao na smrt osuðene, jer postali smo prizor svijetu, i anðelima, i ljudima -

10. mi ludi poradi Krista, vi mudri u Kristu; mi slabi, vi jaki; vi èašæeni, mi prezreni;

11. sve do ovoga èasa i gladujemo, i žeðamo, i goli smo, i pljuskaju nas, i beskuænici smo,

12. i patimo se radeæi svojim rukama. Proklinjani blagoslivljamo, proganjani ustrajavamo,

13. pogrðivani tješimo. Kao smeæe svijeta postasmo, svaèiji izmet sve do sada.

14. Ne pišem ovoga da vas postidim, nego da vas kao ljubljenu svoju djecu urazumim.

15. Jer da imate u Kristu i deset tisuæa uèitelja, ipak ne biste imali više otaca. Ta u Kristu Isusu po evanðelju ja vas rodih!

16. Zaklinjem vas, dakle: nasljedovatelji moji budite.

17. Zato upravo poslah k vama Timoteja, koji mi je dijete ljubljeno i vjerno u Gospodinu, da vas podsjeti na naputke moje, u Kristu, kako posvuda u svakoj crkvi uèim.

18. Neki se uzniješe kao da ja neæu doæi k vama.

19. Ipak, eto me ubrzo k vama, ako Gospodin htjedne, i rasudit æu ne rijeèi onih nadutih, nego krepost.

20. Ta nije u rijeèi kraljevstvo Božje, nego u kreposti.

21. Što želite? Da k vama doðem sa šibom ili s ljubavlju i duhom blagosti?

O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina