1. U pogledu mesa žrtvovana idolima, znamo, svi posjedujemo znanje. Ali znanje nadima, a ljubav izgraðuje.

2. Ako tko misli da što zna, još ne zna kako treba znati.

3. A ljubi li tko Boga, Bog ga poznaje.

4. Dakle, u pogledu blagovanja mesa žrtvovana idolima, znamo: nema idola na svijetu i nema Boga do Jednoga.

5. Jer sve kad bi i bilo nazovibogova ili na nebu ili na zemlji - kao što ima mnogo "bogova" i mnogo "gospodara"! -

6. nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu.

7. Ali nemaju svi toga znanja. Neki, navikli na idole, još jedu meso kao idolima žrtvovano i njihova se savjest kalja jer je nejaka.

8. A k Bogu nas ne privodi jelo. Niti što gubimo ako ne jedemo; niti što dobivamo ako jedemo.

9. A pazite da ne bi možda ta vaša sloboda bila spoticaj nejakima.

10. Jer vidi li tko tebe koji imaš znanje za stolom u hramu idolskomu, neæe li se njegova savjest, jer je nejaka, "izgraditi" da jede žrtvovano idolima?

11. I s tvoga znanja propada nejaki, brat za kojega je Krist umro.

12. Tako griješeæi protiv braæe i ranjavajuæi njihovu nejaku savjest, protiv Krista griješite.

13. Zato ako jelo sablažnjava brata moga, ne, neæu jesti mesa dovijeka da brata svoga ne sablaznim.

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina