Encontrados 1561 resultados para: înaintea

 • Dumnezeul cel Atotputernic să vă facă să aflați îndurare înaintea omului aceluia şi să-l trimită împreună cu voi şi pe celălalt frate al vostru, şi pe Beniamín! Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu!”. (Cartea Genezei 43, 14)

 • Bărbaţii au luat acest dar, au luat de două ori mai mult argint şi pe Beniamín, s-au ridicat, au coborât în Egipt şi au stat înaintea lui Iosíf. (Cartea Genezei 43, 15)

 • Le-a adus porţii din [bucatele] care erau înaintea lui; iar porţia lui Beniamín era de cinci ori mai mare decât porţia tuturor celorlalţi. Au băut şi s-au veselit împreună cu el. (Cartea Genezei 43, 34)

 • Iúda şi fraţii lui au ajuns la casa lui Iosíf pe când era el încă acolo şi au căzut cu faţa la pământ înaintea lui. (Cartea Genezei 44, 14)

 • Iúda s-a apropiat de el şi i-a spus: „Te rog, domnul meu, îngăduie slujitorului tău să vorbească înaintea domnului meu fără ca mânia ta să se aprindă împotriva slujitorului tău; căci tu eşti ca Faraón. (Cartea Genezei 44, 18)

 • Iosíf nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor de faţă şi a strigat: „Scoateţi-i pe toţi afară dinaintea mea!”. Şi nu a mai rămas nimeni cu el; Iosíf s-a făcut cunoscut fraţilor săi. (Cartea Genezei 45, 1)

 • Dar acum nu vă tulburați şi nu mai fiţi cu ochii supărați pentru că m-aţi vândut aici, căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a vă păstra în viaţă!”. (Cartea Genezei 45, 5)

 • Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să pună un rest din voi în ţară şi ca să rămâneţi în viaţă printr-o mare eliberare. (Cartea Genezei 45, 7)

 • [Iacób] L-a trimis pe Iúda înaintea sa la Iosíf ca să-i pregătească sosirea în ţinutul Goşén. Şi au ajuns în ţinutul Goşén. (Cartea Genezei 46, 28)

 • Din grupul fraţilor săi a luat cinci bărbaţi şi i-a prezentat înaintea lui Faraón. (Cartea Genezei 47, 2)

 • Ţara Egiptului este înaintea ta; aşază-i pe tatăl tău şi pe fraţii tăi în cea mai bună parte a ţării. Să locuiască în ţinutul Goşén. Şi, de cunoşti printre ei oameni viteji, pune-i căpetenii peste turmele pe care le am!”. (Cartea Genezei 47, 6)

 • Iosíf l-a adus pe Iacób, tatăl său, şi l-a prezentat înaintea lui Faraón. Iacób l-a binecuvântat pe Faraón. (Cartea Genezei 47, 7)


“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina