Encontrados 1561 resultados para: înaintea

 • După ce s-a terminat anul acela, au venit la el în anul următor şi i-au zis: „Nu putem să ascundem domnului nostru că s-a terminat argintul şi că turmele de animale sunt la domnul nostru; nu ne-au mai rămas înaintea domnului nostru decât cadavrele şi pământurile noastre. (Cartea Genezei 47, 18)

 • L-a binecuvântat pe Iosíf şi a zis: „Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinţii mei Abrahám şi Isáac, Dumnezeul care m-a păstorit de când sunt până în ziua aceasta, (Cartea Genezei 48, 15)

 • El i-a binecuvântat în ziua aceea, zicând: „Cu numele tău Israélul va binecuvânta, zicând: «Dumnezeu să te pună să fii aşa, ca pe Efraím şi pe Manáse!»” Şi l-a pus astfel pe Efraím înaintea lui Manáse. (Cartea Genezei 48, 20)

 • Domnul i-a zis lui Moise: ,,Când vei merge şi te vei întoarce în Egipt, vezi ca toate minunile pe care le-am pus în mâna ta să le faci înaintea lui Faraón. Eu însă voi împietri inima lui şi nu va lăsa poporul [să plece]. (Cartea Exodului 4, 21)

 • Moise a vorbit înaintea Domnului şi a zis: ,,Iată că fiii lui Israél nu m-au ascultat! Cum o să mă asculte Faraón, de vreme ce eu nu sunt îndemânatic la vorbire?”. (Cartea Exodului 6, 12)

 • Moise a vorbit înaintea Domnului: ,,Iată, eu sunt neîndemânatic la vorbire! Cum mă va asculta Faraón?”. (Cartea Exodului 6, 30)

 • ,,Când Faraón vă va spune: «Faceţi o minune!», să-i spui lui Áaron: «Ia-ţi toiagul şi aruncă-l înaintea lui Faraón»! Şi acesta se va preface într-un şarpe”. (Cartea Exodului 7, 9)

 • Moise şi Áaron au venit la Faraón şi au făcut după cum le poruncise Domnul. Áaron şi-a aruncat toiagul înaintea lui Faraón şi înaintea slujitorilor lui şi a devenit şarpe. (Cartea Exodului 7, 10)

 • Du-te la Faraón dis-de-dimineaţă şi, iată, când va ieşi la apă, să stai înaintea lui pe malul Fluviului! Să iei în mână toiagul care s-a prefăcut în şarpe (Cartea Exodului 7, 15)

 • Domnul i-a zis lui Moise: ,,Scoală-te dis-de-dimineaţă şi stai înaintea lui Faraón! Şi, iată, când va ieşi la apă, să-i spui: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Lasă poporul meu [să plece] ca să-mi slujească!. (Cartea Exodului 8, 16)

 • Domnul le-a zis lui Moise şi lui Áaron: ,,Umpleţi-vă mâinile cu funingine din cuptor şi Moise s-o arunce spre cer înaintea ochilor lui Faraón! (Cartea Exodului 9, 8)

 • Ei au luat funingine din cuptor şi au stat înaintea lui Faraón; Moise a aruncat-o spre cer şi ea s-a făcut bube, băşici supurânde pe oameni şi pe animale. (Cartea Exodului 9, 10)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina