Encontrados 142 resultados para: Amón

 • Şi cea mai mică a născut şi ea un fiu şi i-a pus numele Ben-Ammí; el este tatăl celor din Amón până în ziua de azi. (Cartea Genezei 19, 38)

 • Israél l-a lovit cu ascuţişul sabiei şi i-a cucerit ţara de la Arnón până la Iabóc, până la hotarul fiilor lui Amón; căci hotarul fiilor lui Amón era întărit. (Cartea Numerilor 21, 24)

 • Să te apropii de fiii lui Amón! Nu vă arătaţi ostili faţă de ei şi nu vă luaţi la luptă cu ei, căci nu-ţi voi da [nimic] să stăpâneşti din ţara fiilor lui Amón, pentru că am dat-o în stăpânire fiilor lui Lot! (Cartea Deuteronómului 2, 19)

 • Şi aceasta era considerată ca o ţară a refaímilor. Refaímii locuiau mai înainte în ea şi Amón îi numeşte zamzumím: (Cartea Deuteronómului 2, 20)

 • Dar de ţara fiilor lui Amón nu te-ai apropiat, de toate malurile râului Iabóc, de cetăţile de pe munte şi de tot ce a poruncit Domnul Dumnezeul nostru. (Cartea Deuteronómului 2, 37)

 • (Numai Og, regele din Basán, mai rămăsese din neamul refaímilor. Patul lui, un pat de fier, nu este oare la Rabá, [cetatea] fiilor lui Amón? Lungimea lui este de nouă cóţi şi lăţimea de patru cóţi, după cotul unui om). (Cartea Deuteronómului 3, 11)

 • Lui Rubén şi lui Gad le-am dat, din Galaád până la râul Arnón, mijlocul văii şi hotarul [ei] până la râul Iabóc, care este hotarul fiilor lui Amón. (Cartea Deuteronómului 3, 16)

 • Să nu intre în adunarea Domnului vreun fiu de-ai lui Amón sau de-ai lui Moáb: până la a zecea generaţie a lor să nu intre în adunarea Domnului! Niciodată! (Cartea Deuteronómului 23, 4)

 • pe Sihón, regele amoréilor care locuia în Heşbón şi domnea de la Aroér, care este pe malul râului Arnón, în jumătatea văii şi peste jumătatea din Galaád, până la râul Iaboc, care este hotarul fiilor lui Amón, (Cartea lui Iósue 12, 2)

 • toate cetăţile lui Sihón, regele amoréilor, care era rege la Heşbón, până la hotarul fiilor lui Amón; (Cartea lui Iósue 13, 10)

 • Teritoriul lor a fost Iazér, toate cetăţile Galaádului, jumătate din ţara fiilor lui Amón până la Aroér, faţă în faţă cu Rabá, (Cartea lui Iósue 13, 25)

 • [Eglón] i-a adunat la el pe fiii lui Amón şi pe cei ai lui Amaléc. Au mers şi l-au bătut pe Israél şi au pus stăpânire peste Ierihón. (Cartea Judecătorilor 3, 13)


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina