Encontrados 33 resultados para: Scutul

 • După aceste lucruri, cuvântul Domnului a fost către Abrám într-o viziune, zicând: „Nu te teme, Abrám! Eu sunt scutul tău şi răsplata ta va fi foarte mare”. (Cartea Genezei 15, 1)

 • Fericit eşti tu, Israél! Cine este ca tine, popor mântuit de Domnul – scutul ajutorului tău şi sabia mândriei tale? Duşmanii tăi ţi se vor supune, iar tu vei călca pe înălţimile lor”. (Cartea Deuteronómului 33, 29)

 • Coada lancei lui era ca sulul unui ţesător, iar vârful lancei sale era de şase sute de sícli de fier. Cel care-i purta scutul mergea înaintea lui. (Cartea întâi a lui Samuél 17, 7)

 • Filisteanul s-a apropiat puţin câte puţin de Davíd, iar omul care-i purta scutul era înaintea lui. (Cartea întâi a lui Samuél 17, 41)

 • Munţi din Ghilbóa! Nici rouă, nici ploaie [să nu cadă] peste voi! Să nu fie peste voi nici ogoare [care să vă dea rod] pentru darul ridicat! Căci acolo au fost profanate scuturile vitejilor; scutul lui Saul, niciodată uns cu untdelemn, (Cartea a doua a lui Samuél 1, 21)

 • Doamne, stânca mea, în el mi-am căutat refugiu, scutul meu, cornul mântuirii mele şi scăparea mea, locul meu de refugiu şi eliberatorul meu. Tu mă mântuieşti din asuprirea mea! (Cartea a doua a lui Samuél 22, 3)

 • Tu mi-ai dat scutul mântuirii tale şi sprijinul tău m-a ajutat să cresc. (Cartea a doua a lui Samuél 22, 36)

 • fiii lui Iúda, care purtau scutul şi suliţa, şase mii opt sute, echipaţi pentru armată; (Cartea întâi a Cronicilor 12, 25)

 • Amasía i-a adunat pe cei din Iúda şi i-a aşezat după casele părinteşti, căpetenii peste mii şi căpetenii peste sute, pentru întregul Iúda şi Beniamín. I-a numărat de la douăzeci de ani în sus şi i-a găsit trei sute de mii de [bărbaţi] aleşi [în stare] să iasă la armată şi să mânuiască sabia şi scutul. (Cartea a doua a Cronicilor 25, 5)

 • Tu însă, Doamne, eşti scutul meu, tu eşti gloria mea, tu îmi înalţi capul. (Cartea Psalmilor 3, 4)

 • Doamne, stânca mea, fortăreaţa mea şi eliberatorul meu; Dumnezeul meu, stânca mea în care mi-am căutat refugiu, scutul meu, cornul mântuirii mele şi scăparea mea. (Cartea Psalmilor 18, 3)

 • Tu mi-ai dat scutul mântuirii tale, dreapta ta mă sprijină şi bunăvoinţa ta m-a ajutat să cresc. (Cartea Psalmilor 18, 36)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina