Encontrados 328 resultados para: Spun

 • Moise i-a zis lui Dumnezeu: ,,Iată, eu voi merge la fiii lui Israél şi le voi spune: «Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi»; şi dacă mă vor întreba: «Care este numele lui?», ce să le spun?”. (Cartea Exodului 3, 13)

 • Şi îţi spun: ‘Lasă-l pe fiul meu [să plece] ca să mă slujească; iar dacă nu vrei să-l laşi [să plece], eu îl voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut’› »”. (Cartea Exodului 4, 23)

 • Domnul i-a zis lui Moise: ,,Eu sunt Domnul. Spune-i lui Faraón, regele Egiptului, tot ceea ce eu îţi spun!”. (Cartea Exodului 6, 29)

 • El a răspuns: „Nu trebuie oare să spun ceea ce-mi pune Domnul în gură?”. (Cartea Numerilor 23, 12)

 • că, dacă mi-ar da Bálac chiar şi casa lui plină cu argint şi cu aur, n-aş putea să încalc cuvântul Domnului şi să fac bine sau rău după inima mea? Ceea ce Domnul îmi spune, aceea spun şi eu. (Cartea Numerilor 24, 13)

 • Moise a chemat tot Israélul şi le-a zis: „Ascultă, Israél, hotărârile şi judecăţile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru: să le învăţaţi, să le păziţi şi să le împliniţi! (Cartea Deuteronómului 5, 1)

 • Convocaţi-i la mine pe toţi bătrânii triburilor voastre şi pe scribii voştri ca să spun în auzul lor cuvintele acestea şi să chem ca martori cerurile şi pământul! (Cartea Deuteronómului 31, 28)

 • Ghedeón i-a zis: „Of, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, de ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile sale pe care ni le istorisesc părinţii noştri atunci când spun: «Oare nu ne-a scos Domnul din Egipt?»? Acum Domnul ne-a părăsit şi ne-a dat în mâna lui Madián”. (Cartea Judecătorilor 6, 13)

 • Samsón le-a zis: „Am să vă spun o ghicitoare. Dacă mi-o veţi ghici în cele şapte zile ale ospăţului şi dacă o veţi explica, vă voi da treizeci de tunici şi treizeci de haine de schimb. (Cartea Judecătorilor 14, 12)

 • Am zis să te înştiinţez şi să-ţi spun: «Cumpăr-o în faţa locuitorilor şi în faţa bătrânilor poporului meu! Dacă vrei s-o răscumperi, răscumpăr-o; dar dacă nu vrei s-o răscumperi, spune-mi ca să ştiu! Căci nu este nimeni în afară de tine ca să o poată răscumpăra, iar eu sunt după tine»”. El a zis: „O răscumpăr”. (Cartea lui Rut 4, 4)

 • Acum, am venit să-i spun aceste lucruri regelui, stăpânului meu, pentru că poporul m-a înspăimântat, iar slujitoarea ta a zis: «Îi voi vorbi regelui; poate că regele va împlini cuvântul slujitoarei sale. (Cartea a doua a lui Samuél 14, 15)

 • Când a auzit Ahía zgomotul paşilor ei, pe când ea intra pe uşă, a zis: „Intră, soţie a lui Ieroboám! Pentru ce te dai drept alta? Sunt trimis [să-ţi spun lucruri] grele. (Cartea întâi a Regilor 14, 6)


“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina