Encontrados 185 resultados para: anul

 • În anul al şase sutelea al vieţii lui Nóe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, au erupt toate izvoarele abisului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor. (Cartea Genezei 7, 11)

 • În anul şase sute unu al vieţii lui Nóe, în luna întâi, în prima [zi] a lunii, apele secaseră de pe pământ. Nóe a dat la o parte acoperişul arcei şi s-a uitat şi, iată, faţa pământului era uscată. (Cartea Genezei 8, 13)

 • Doisprezece ani i-au slujit lui Chedárlaomér şi în anul al treisprezecelea s-au răsculat. (Cartea Genezei 14, 4)

 • Dar alianţa mea o voi încheia cu Isáac, pe care Sára ţi-l va naşte la anul pe vremea aceasta!”. (Cartea Genezei 17, 21)

 • Şi a spus: „Mă voi întoarce la tine la anul pe vremea aceasta şi atunci Sára, soţia ta, va avea un fiu”. Sára asculta la intrarea în cort, fiind în spatele lui. (Cartea Genezei 18, 10)

 • Oare este vreun lucru prea minunat pentru Domnul? La timpul hotărât, [la anul] pe vremea aceasta, mă voi întoarce la tine şi Sára va avea un fiu”. (Cartea Genezei 18, 14)

 • Isáac a semănat în pământul acela şi a cules însutit în anul acela. Domnul l-a binecuvântat. (Cartea Genezei 26, 12)

 • Şi-au adus vitele la Iosíf şi Iosíf le-a dat [pâine] în schimbul cailor, turmelor de oi, cirezilor de vite şi în schimbul măgarilor. În anul acela i-a hrănit cu pâine în schimbul tuturor turmelor lor. (Cartea Genezei 47, 17)

 • După ce s-a terminat anul acela, au venit la el în anul următor şi i-au zis: „Nu putem să ascundem domnului nostru că s-a terminat argintul şi că turmele de animale sunt la domnul nostru; nu ne-au mai rămas înaintea domnului nostru decât cadavrele şi pământurile noastre. (Cartea Genezei 47, 18)

 • Dar anul al şaptelea să fie sabát, timp de odihnă pentru pământ, odihnă în cinstea Domnului: să nu-ţi semeni ogorul şi să nu-ţi tai via! (Cartea Leviticului 25, 4)

 • Să consacraţi anul al cincizecilea şi să vestiţi libertatea în ţară pentru toţi locuitorii ei: să fie pentru voi an jubiliar; fiecare dintre voi să-şi primească înapoi proprietatea şi fiecare să se întoarcă în familia lui! (Cartea Leviticului 25, 10)

 • Anul al cincizecilea să fie pentru voi an jubiliar: să nu semănaţi, să nu seceraţi ceea ce creşte de la sine şi să nu culegeţi via netăiată! (Cartea Leviticului 25, 11)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina