Encontrados 106 resultados para: focul

 • S-a înfierbântat în mine inima mea şi în cugetul meu a izbucnit focul. Atunci mi-am dat drumul limbii: (Cartea Psalmilor 39, 4)

 • Mai înainte ca [să simtă] cazanele voastre [focul] spinilor, încă vii şi cu furie îi va mătura. (Cartea Psalmilor 58, 10)

 • A dezlănţuit asupra lor focul mâniei sale, furia, indignarea şi strâmtorarea, trimiţând îngeri nimicitori. (Cartea Psalmilor 78, 49)

 • Pe tinerii lui i-a devorat focul, iar fecioarele lui nu au avut cântare de nuntă. (Cartea Psalmilor 78, 63)

 • Până când, Doamne, te vei mânia? La nesfârşit? Cât timp va mai arde gelozia ta ca focul? (Cartea Psalmilor 79, 5)

 • După cum focul arde pădurea şi văpaia lui arde munţii, (Cartea Psalmilor 83, 15)

 • Focul merge înaintea lui şi-i mistuie pe potrivnicii lui de jur împrejur. (Cartea Psalmilor 97, 3)

 • focul şi grindina, zăpada şi ceaţa, vântul furtunii, care împlineşte cuvântul lui, (Cartea Psalmilor 148, 8)

 • Când părinţii noştri au fost duşi în Pérsia, atunci preoţi credincioşi au luat din focul de pe altar, l-au ascuns cu grijă în interiorul unei fântâni secate şi l-au pus în siguranţă, în aşa fel încât nimeni să nu ştie. (Cartea a doua a Macabéilor 1, 19)

 • Când au fost cunoscute faptele şi i s-a adus la cunoştinţă regelui perşilor că în locul unde preoţii deportaţi ascunseseră focul a apărut apă, cu care Nehemía şi cei din jurul lui au purificat cele ale jertfei, (Cartea a doua a Macabéilor 1, 33)

 • Însă el nu-şi potolea în niciun fel mândria, ba chiar se umplea mai mult de trufie, suflând focul furiei împotriva iudeilor şi poruncind să grăbească mersul. Deodată a căzut din carul care gonea cu zgomot, iar căzătura a fost atât de puternică, încât şi-a zdrobit toate mădularele trupului. (Cartea a doua a Macabéilor 9, 7)

 • În lipsa lemnelor, se stinge focul; unde nu este cel care murmură, se linişteşte discordia. (Cartea Proverbelor 26, 20)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina