Encontrados 30 resultados para: Hiob

 • Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. (Księga Hioba 1, 1)

 • Gdy przeminął czas ucztowania, Hiob dbał o to, by dokonywać ich oczyszczenia. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie stosownie do ich liczby. Bo mówił Hiob do siebie: Może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swym sercu? Hiob zawsze tak postępował. (Księga Hioba 1, 5)

 • Szatan na to do Pana: Czyż za darmo Hiob czci Boga? (Księga Hioba 1, 9)

 • Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon (Księga Hioba 1, 20)

 • W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. (Księga Hioba 1, 22)

 • [Hiob] wziął więc skorupę, by się nią drapać siedząc na gnoju. (Księga Hioba 2, 8)

 • Hiob jej odpowiedział: Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy? W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. (Księga Hioba 2, 10)

 • Wreszcie Hiob otworzył usta i przeklinał swój dzień. (Księga Hioba 3, 1)

 • Hiob zabrał głos i tak mówił: (Księga Hioba 3, 2)

 • Hiob na to odpowiedział: (Księga Hioba 6, 1)

 • Hiob na to tak odpowiedział: (Księga Hioba 9, 1)

 • Hiob na to odpowiedział: (Księga Hioba 12, 1)


“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina