Encontrados 226 resultados para: Królowi

 • Ale Abram odpowiedział królowi Sodomy: Przysięgam na Pana, Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi, (Księga Rodzaju 14, 22)

 • Po tych wydarzeniach podczaszy i nadworny piekarz króla egipskiego dopuścili się wykroczenia przeciwko swemu panu, przeciwko królowi egipskiemu. (Księga Rodzaju 40, 1)

 • Od Asera - tłuste pokarmy, on będzie dostarczał przysmaków królowi. (Księga Rodzaju 49, 20)

 • Idź i powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, aby wypuścił Izraelitów ze swego kraju. (Księga Wyjścia 6, 11)

 • powiedział mu wtedy Pan: Ja jestem Pan! Powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, wszystko, co ci powiedziałem. (Księga Wyjścia 6, 29)

 • Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie faraona i jego sług względem niego i rzekli: Cóżeśmy uczynili pozwalając Izraelowi opuścić naszą służbę? (Księga Wyjścia 14, 5)

 • Ja nie dostrzegam grzechu u Jakuba, ni w Izraelu nie widzę ja złości. Pan, ich Bóg, jest z nimi: wznoszą Mu okrzyk jako królowi. (Księga Liczb 23, 21)

 • Obłożyliśmy je klątwą, jak uczyniliśmy Sichonowi, królowi Cheszbonu; klątwie podlegało miasto, mężczyźni, kobiety i dzieci. (Księga Powtórzonego Prawa 3, 6)

 • Doniesiono o tym królowi Jerycha w tych słowach: Oto mężowie z Izraelitów przybyli tu tej nocy, by wybadać kraj. (Księga Jozuego 2, 2)

 • oraz wszystko, co uczynił dwom królom amoryckim, panującym za Jordanem, Sichonowi, królowi Cheszbonu, i Ogowi, królowi Baszanu w Asztarot. (Księga Jozuego 9, 10)

 • Izraelici służyli Eglonowi, królowi Moabu, przez lat osiemnaście. (Księga Sedziów 3, 14)

 • Złożył więc daninę Eglonowi, królowi Moabu - a Eglon był bardzo otyły. (Księga Sedziów 3, 17)


“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina