Encontrados 46 resultados para: Morzu

 • Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu; (Księga Rodzaju 13, 14)

 • Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraeliciwyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. (Księga Wyjścia 13, 18)

 • Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana: Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. (Księga Wyjścia 15, 1)

 • Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko. Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym. (Księga Wyjścia 15, 4)

 • A Miriam przyśpiewywała im: śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana, bo swą potęgę okazał, gdy konie i jeźdźców ich pogrążył w morzu. (Księga Wyjścia 15, 21)

 • Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego i zakończy się przy morzu. (Księga Liczb 34, 5)

 • Następnie będzie biegła wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasz kraj ze swymi granicami wokoło. (Księga Liczb 34, 12)

 • Granica schodziła do potoku Kana (na południe od potoku były miasta efraimskie, prócz tych, które miał Efraim, wśród miast Manassesa, a ziemia Manassesa znajdowała się na północ od potoku) i biegła ku morzu. (Księga Jozuego 17, 9)

 • Słudzy moi sprowadzą je z Libanu do morza, a ja zestawię je na morzu w tratwy i przeciągnę je na to miejsce, które mi wskażesz. Tam każę je rozłączyć, a ty je weźmiesz i spełnisz moje życzenie, aby mój dwór zaopatrzyć w żywność. (1 Księga Królewska 5, 23)

 • Zapytaj Podziemia, wyjaśni; pouczą cię i ryby w morzu. (Księga Hioba 12, 8)

 • Ty ujarzmiłeś morze swą potęgą, skruszyłeś głowy smoków na morzu. (Księga Psalmów 74, 13)

 • Cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich głębinach. (Księga Psalmów 135, 6)


“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina