Encontrados 659 resultados para: Panie

 • A ona powiedziała: Pij, panie mój - i szybko pochyliła swój dzban, i dała mu pić. (Księga Rodzaju 24, 18)

 • Gdy więc dziś przyszedłem do źródła, modliłem się: Panie, Boże pana mego Abrahama, jeśli taka wola Twoja, spraw, abym dopiął celu podróży, którą odbywam. (Księga Rodzaju 24, 42)

 • rzekła do ojca: Nie bierz mi tego za złe, panie mój, że nie mogę wstać, gdyż mam kobiecą przypadłość. Mimo więc poszukiwań, Laban nie znalazł posążków. (Księga Rodzaju 31, 35)

 • Nabyłem sobie woły, osły, trzodę, sługi i niewolnice. Pragnę więc przez posłów oznajmić o tym tobie, panie mój, abyś mnie darzył życzliwością. (Księga Rodzaju 32, 6)

 • A potem zaczął się modlić: Boże Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który dałeś mi rozkaz: Wróć do twego kraju rodzinnego, gdzie będę ci świadczył dobro, (Księga Rodzaju 32, 10)

 • Ezaw zapytał: Dla kogo są te wszystkie stada, które spotkałem? Jakub odpowiedział: Obyś mnie darzył życzliwością, panie mój! (Księga Rodzaju 33, 8)

 • Jakub odpowiedział: Wiesz, panie mój, że mam dzieci wątłe, a owce i krowy karmią młode; jeśli je będę pędził choćby dzień jeden, padnie mi cała trzoda. (Księga Rodzaju 33, 13)

 • Idź więc, panie mój, przed sługą swym, ja zaś będę szedł powoli, tak jak będzie mogła nadążyć moja trzoda, którą pędzę, i jak będą szły dzieci, aż przyjdę do ciebie, panie mój, do Seiru. (Księga Rodzaju 33, 14)

 • Ezaw zapytał: Może ci zostawić kilku moich ludzi, którzy są ze mną? A na to Jakub: Na cóż mi oni, skoro ty, panie mój, darzysz mnie życzliwością. (Księga Rodzaju 33, 15)

 • A oni na to: Nie, panie! Słudzy twoi przybyli tylko dla zakupienia żywności. (Księga Rodzaju 42, 10)

 • i rzekli: Pozwól, panie! Gdy po raz pierwszy przybyliśmy tu kupić zboża, (Księga Rodzaju 43, 20)

 • rzekli: Jak możesz, panie mój, mówić takie rzeczy? Dalekie jest od sług twoich takie postępowanie! (Księga Rodzaju 44, 7)


“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina