Encontrados 150 resultados para: Salomon

  • Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; (Ewangelia Mateusza 1, 7)

  • A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. (Ewangelia Mateusza 6, 29)

  • Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. (Ewangelia Mateusza 12, 42)

  • Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. (Ewangelia Łukasza 11, 31)

  • Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. (Ewangelia Łukasza 12, 27)

  • Ale dopiero Salomon wybudował Mu dom. (Dzieje Apostolskie 7, 47)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina