Encontrados 150 resultados para: Salomon

 • Wnętrze świątyni Salomon wyłożył również szczerym złotem i założył złote łańcuchy przed sanktuarium, które wyłożył złotem. (1 Księga Królewska 6, 21)

 • Salomon zbudował też i sobie pałac. Trzynaście lat upłynęło, zanim wykończył cały swój pałac. (1 Księga Królewska 7, 1)

 • Król Salomon polecił sprowadzić z Tyru Hirama. (1 Księga Królewska 7, 13)

 • "Potem Salomon ustawił wszystkie te sprzęty", bardzo liczne, tak iż wagi brązu nie można było obliczyć. (1 Księga Królewska 7, 47)

 • Ponadto Salomon sporządził wszystkie sprzęty do świątyni Pana. A mianowicie: złoty ołtarz, złoty stół na chleby pokładne, (1 Księga Królewska 7, 48)

 • Tak ukończono całą robotę, której król Salomon dokonał w świątyni Pana. Salomon wniósł i umieścił w skarbcu świątyni Pańskiej święte dary ofiarowane przez swego ojca, Dawida: srebro, złoto i sprzęty. (1 Księga Królewska 7, 51)

 • Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. (1 Księga Królewska 8, 1)

 • A król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim, przed Arką składali wraz z nim na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej ich liczby. (1 Księga Królewska 8, 5)

 • Wtedy przemówił Salomon: Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. (1 Księga Królewska 8, 12)

 • Następnie Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: (1 Księga Królewska 8, 22)

 • Potem, kiedy Salomon skończył zanosić do Pana te wszystkie modły i błagania, podniósł się sprzed ołtarza Pańskiego, z miejsca, gdzie klęczał, i ręce wyciągał do nieba, (1 Księga Królewska 8, 54)

 • Wtedy Salomon złożył ofiarę biesiadną, w której ofiarował ku czci Pana dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec. Tym samym król i wszyscy Izraelici poświęcili dom Panu. (1 Księga Królewska 8, 63)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina