Encontrados 331 resultados para: Wraz

 • rzekł do Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią. (Księga Rodzaju 6, 13)

 • Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. (Księga Rodzaju 6, 19)

 • A potem Pan rzekł do Noego: Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. (Księga Rodzaju 7, 1)

 • a wraz z nimi wszelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierząt pełzających po ziemi, wszelkiego ptactwa "i istot ze skrzydłami". (Księga Rodzaju 7, 14)

 • Wszystkie istoty poruszające się na ziemi z ptactwa, bydła i innych zwierząt i z wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi. (Księga Rodzaju 7, 21)

 • Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z żonami twych synów. (Księga Rodzaju 8, 16)

 • Noe wyszedł więc z arki wraz z synami, żoną i z żonami swych synów. (Księga Rodzaju 8, 18)

 • Toteż w czternastym roku nadciągnął Kedorlaomer wraz z innymi królami. Pobili oni Refaitów w Aszterot-Karnaim, Zuzytów w Ham, Emitów na równinie Kiriataim (Księga Rodzaju 14, 5)

 • Uprowadzili również Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkiem - był on bowiem mieszkańcem Sodomy. (Księga Rodzaju 14, 12)

 • Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą napadł wraz z nimi na nieprzyjaciół i zadał im klęskę. A potem ścigał ich aż do Choby, która leży na zachód od Damaszku. (Księga Rodzaju 14, 15)

 • W ten sposób odzyskał całe mienie. a także sprowadził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługami. (Księga Rodzaju 14, 16)

 • wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, (Księga Rodzaju 15, 19)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina