Encontrados 12 resultados para: chłopców

 • Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu nowo narodzonych chłopców. (Księga Wyjścia 1, 17)

 • I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich: Czemu tak czynicie i czemu pozostawiacie chłopców przy życiu? (Księga Wyjścia 1, 18)

 • Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: Wszystkich nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu. (Księga Wyjścia 1, 22)

 • Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. (Księga Liczb 31, 17)

 • Gdy zaginęły oślice Kisza, ojca Saula, rzekł Kisz do swego syna, Saula: Weź z sobą jednego z chłopców i udaj się na poszukiwanie oślic. (1 Księga Samuela 9, 3)

 • Swych chłopców puszczają jak owce: niech dzieci biegają radośnie, (Księga Hioba 21, 11)

 • Szymon wiedział, że podstępnie do niego mówią. Posłał jednak pieniądze i chłopców, by wśród ludu nie wzniecić przeciwko sobie wielkiej nienawiści. (1 Machabejska 13, 17)

 • Mówiliby bowiem: Zginął dlatego, że nie posłał mu pieniędzy i chłopców. (1 Machabejska 13, 18)

 • Posłał więc chłopców i sto talentów, ale tamten złamał swoje słowo i Jonatana nie wypuścił. (1 Machabejska 13, 19)

 • Książętami ustanowię im chłopców, młokosy będą panować nad nimi. (Księga Izajasza 3, 4)

 • I zaroją się place miasta od bawiących się tam chłopców i dziewcząt. (Księga Zachariasza 8, 5)

 • Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał /oprawców/ do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. (Ewangelia Mateusza 2, 16)


“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina