Encontrados 5 resultados para: potężniejszy

  • I rzekł do swego ludu: Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. (Księga Wyjścia 1, 9)

  • Bóg dobrze czynił położnym, a lud izraelski stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. (Księga Wyjścia 1, 20)

  • Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan, Bóg Zastępów, był z nim. (2 Księga Samuela 5, 10)

  • Jesteś pełen światła - potężniejszy niż góry odwieczne. (Księga Psalmów 76, 5)

  • a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. (Księga Mądrości 13, 4)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina