Encontrados 51 resultados para: sprawiedliwych

 • Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? (Księga Rodzaju 18, 23)

 • Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? (Księga Rodzaju 18, 24)

 • Pan odpowiedział: Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. (Księga Rodzaju 18, 26)

 • Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? Pan rzekł: Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu. (Księga Rodzaju 18, 28)

 • Któż może zliczyć Jakuba jak proch licznego? Któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niech umrę śmiercią sprawiedliwych! Niechaj taki jak ich będzie mój koniec! (Księga Liczb 23, 10)

 • Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia oczy mędrców i w złą stronę kieruje słowa sprawiedliwych. (Księga Powtórzonego Prawa 16, 19)

 • Kładź chleby twoje na grobie sprawiedliwych, ale grzesznikom nie dawaj. (Księga Tobiasza 4, 17)

 • Niech wszyscy wołają i wysławiają Go w Jerozolimie; Jerozolimo - miasto święte! On ześle karę za czyny twych synów i znowu zmiłuje się nad synami sprawiedliwych. (Księga Tobiasza 13, 10)

 • A więc raduj się, wesel z powodu synów sprawiedliwych, bo wszyscy będą zgromadzeni i uwielbiać będą Pana wieków, szczęśliwi, którzy cię miłują, i szczęśliwi, którzy się cieszą z twego pokoju. (Księga Tobiasza 13, 15)

 • Przypomnij, czy zginął kto prawy? Gdzie sprawiedliwych zgładzono? (Księga Hioba 4, 7)

 • Toteż występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych, (Księga Psalmów 1, 5)

 • bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. (Księga Psalmów 1, 6)


“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina