Encontrados 5 resultados para: wytraci

  • wytraci tłum pyszałków i skruszy berła niesprawiedliwych; (Mądrość Syracha 35, 21)

  • Człowiekowi, który tak czyni, niech Pan wytraci z namiotów Jakuba [każdego] świadka i obrońcę, a także każdego, który [za niego] przynosi ofiarę dla Pana Zastępów. (Księga Malachiasza 2, 12)

  • Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. (Ewangelia Mateusza 21, 41)

  • Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. (Ewangelia Marka 12, 9)

  • Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę da innym. Gdy to usłyszeli, zawołali: Nie, nigdy! (Ewangelia Łukasza 20, 16)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina