Encontrados 38 resultados para: Božjoj

 • A meni je milina biti u Božjoj blizini, imati sklonište svoje u Jahvi. Pripovijedat æu sva tvoja djela na vratima Kæeri sionske. (Psalmi 73, 28)

 • A ti, zaèetnièe svake zloæe protiv Hebreja, nipošto neæeš izbjeæi ruci Božjoj. (Druga knjiga o Makabejcima 7, 31)

 • Razmišljah o svemu tome i shvatih kako su i pravednici i mudraci, sa djelima svojim, u Božjoj ruci; i èovjek ne razumije ni ljubavi ni mržnje, i njemu su obje ispraznost. (Propovjednik 9, 1)

 • A duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotièe muka nikakva. (Knjiga Mudrosti 3, 1)

 • Iako ste upravljaèi njegova kraljevstva, ne vladaste pravedno, niti se držaste zakona, niti služiste nakani Božjoj. (Knjiga Mudrosti 6, 4)

 • Na njima nikakve ljepote da bi privlaèile kao druge životinje: umakle su i Božjoj hvali i njegovu blagoslovu. (Knjiga Mudrosti 15, 19)

 • Uspjeh je èovjekov u Božjoj ruci, i zakonodavcu Bog daruje èast. (Knjiga Sirahova 10, 5)

 • Po rijeèi je Božjoj nebo zatvorio i tri puta oganj s neba sveo. (Knjiga Sirahova 48, 3)

 • A šume i sva stabla mirisna èinit æe sjenu Izraelu po Božjoj zapovijedi; (Baruh 5, 8)

 • Postavih te kao raskriljena keruba zaštitnika: bio si na svetoj gori Božjoj, hodio si posred ognjena kamenja. (Ezekiel 28, 14)

 • David doista, pošto u svom naraštaju posluži volji Božjoj, preminu, pridruži se ocima svojim i vidje trulež, (Djela apostolska 13, 36)

 • A pošto se skup raspustio, mnogi Židovi i bogobojazne pridošlice poðoše za Pavlom i Barnabom koji su ih nagovarali ustrajati u milosti Božjoj. (Djela apostolska 13, 43)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina