Encontrados 168 resultados para: Oganj

 • Ispred Jahve izbi oganj i sažga žrtvu paljenicu i masne komade na žrtveniku. A sav narod, vidjevši to, viknu od veselja i pade nièice. (Levitski zakonik 9, 24)

 • I stade narod zlobno mrmljati u Jahvine uši. Kad to èu Jahve, planu gnjevom. Jahvin oganj izbi meðu njima i spali jedan kraj tabora. (Knjiga Brojeva 11, 1)

 • Narod zavapi Mojsiju, a Mojsije se pomoli Jahvi i oganj se utiša. (Knjiga Brojeva 11, 2)

 • Ono se mjesto prozva Tabera, jer je Jahvin oganj ondje zaplamtio na njih. (Knjiga Brojeva 11, 3)

 • Ali sukne oganj od Jahve te proždre dvjesta i pedeset ljudi koji su prinosili tamjan. (Knjiga Brojeva 16, 35)

 • Iz Hešbona oganj suknu, plamen iz grada Sihonova, sažga Ar moapski, proždrije visove arnonske. (Knjiga Brojeva 21, 28)

 • Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom. (Knjiga Brojeva 26, 10)

 • Jer Jahve, Bog tvoj, oganj je što proždire; on je Bog ljubomoran. (Ponovljeni zakon 4, 24)

 • S neba ti se oglasio svojim glasom da te pouèi; dopustio ti je da vidiš njegov veliki oganj na zemlji; i isred ognja èuo si njegove rijeèi. (Ponovljeni zakon 4, 36)

 • A sad, zašto da umremo? Ovaj bi nas veliki oganj mogao proždrijeti; budemo li dalje slušali glas Jahve, Boga svoga, mogli bismo umrijeti. (Ponovljeni zakon 5, 25)

 • Neka se kod tebe ne naðe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kæer; tko bi se bavio gatanjem, èaranjem, vraèanjem i èarobnjaštvom; (Ponovljeni zakon 18, 10)

 • Posve onako kako si i tražio od Jahve, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kada si govorio: 'Neæu više da slušam glas Jahve, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!' (Ponovljeni zakon 18, 16)


“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina