Encontrados 4 resultados para: Raspasti

  • A èim se ustane, njegovo æe se kraljevstvo raspasti i bit æe razdijeljeno na èetiri vjetra nebeska, ali ne meðu njegove potomke; i neæe više biti tako moæno kao za njegove vladavine, jer æe njegovo kraljevstvo biti razoreno i predano drugima, a ne njima. (Daniel 11, 4)

  • Kao tat æe doæi Dan Gospodnji u koji æe nebesa trijeskom uminuti, poèela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. (Druga Petrova poslanica 3, 10)

  • Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi istièete u svetu življenju i pobožnosti (Druga Petrova poslanica 3, 11)

  • išèekujuæi i pospješujuæi dolazak Dana Božjega u koji æe se nebesa, zapaljena, raspasti i poèela, užarena, rastaliti. (Druga Petrova poslanica 3, 12)


“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina