Encontrados 5 resultados para: babice

  • Egipatski se kralj obrati i na hebrejske babice, od kojih jednoj bijaše ime Šifra, a drugoj Pua, pa im naredi: (Knjiga Izlaska 1, 15)

  • Ali su se babice bojale Boga i nisu èinile kako im je naredio egipatski kralj, nego su ostavljale na životu mušku djecu. (Knjiga Izlaska 1, 17)

  • Stoga egipatski kralj pozove babice pa im rekne: "Zašto ste tako radile i na životu ostavljale mušku djecu?" (Knjiga Izlaska 1, 18)

  • Nato babice odgovore faraonu: "Hebrejke nisu kao egipatske žene. One su životne. Prije nego babica doðe k njima, one veæ rode." (Knjiga Izlaska 1, 19)

  • A kako su se babice bojale Boga, on ih obdari potomstvom. (Knjiga Izlaska 1, 21)


“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina