Encontrados 148 resultados para: jednom

 • "Neka se Gospodin ne ljuti", on æe opet, "ako reèem još samo jednom: Ako ih je sluèajno ondje samo deset?" "Neæu ga uništiti zbog njih deset", odgovori. (Knjiga Postanka 18, 32)

 • Jednom opazi Sara gdje se sin koga je Egipæanka Hagara Abrahamu rodila igra s njezinim sinom Izakom, (Knjiga Postanka 21, 9)

 • Jednom Jakov kuhaše jelo. Ezav stigne s polja, gladan. (Knjiga Postanka 25, 29)

 • Kako su se ondje duže zadržali, kralj Filistejaca Abimelek jednom pogleda kroz prozor i opazi kako Izak miluje svoju ženu Rebeku. (Knjiga Postanka 26, 8)

 • upita još jednom: "Jesi li ti zaista moj sin Ezav?" Odgovori on: "Jesam." (Knjiga Postanka 27, 24)

 • Od maèa svoga æeš živjeti, brata svoga æeš služiti. Ali jednom, kada se pobuniš, jaram æeš njegov stresti sa svog vrata." (Knjiga Postanka 27, 40)

 • A kad je još jednom zaèela i sina rodila, izjavi: "Ovaj put hvalit æu Jahvu." Stoga sinu nadjenu ime Juda. Potom prestade raðati. (Knjiga Postanka 29, 35)

 • Jednom, kad se stado oploðivalo, nenadano vidjeh u snu da su jarci u stadu, dok su se parili, bili prugasti, mjestimièno bijeli i šareni. (Knjiga Postanka 31, 10)

 • Jednom Josip usni san i kaza ga svojoj braæi, a oni ga zbog toga još više zamrze. (Knjiga Postanka 37, 5)

 • Jednom njegova braæa odu èuvati oèeva stada blizu Šekema. (Knjiga Postanka 37, 12)

 • Jednom, kad se faraon razljutio na svoje službenike, mene i glavnog pekara stavio je u zatvor u zgradi glavnog upravitelja. (Knjiga Postanka 41, 10)

 • "Oprosti, gospodaru! Mi smo i prije jednom dolazili da nabavimo hrane; (Knjiga Postanka 43, 20)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina