Encontrados 383 resultados para: mjesto

 • I reèe Bog: "Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!" I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 9)

 • Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na èovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. (Knjiga Postanka 2, 21)

 • Adam pozna svoju ženu te ona rodi sina i nadjenu mu ime Šet. Reèe ona: "Bog mi dade drugo dijete mjesto Abela, koga ubi Kajin." (Knjiga Postanka 4, 25)

 • Jedan drugome reèe: "Hajdemo praviti opeke te ih peæi da otvrdnu!" Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku. (Knjiga Postanka 11, 3)

 • Možda ima pedeset nevinih u gradu. Zar æeš uništiti mjesto radije nego ga poštedjeti zbog pedeset nevinih koji budu ondje? (Knjiga Postanka 18, 24)

 • "Ako naðem u gradu Sodomi pedeset nevinih", odvrati Jahve, "zbog njih æu poštedjeti cijelo mjesto." (Knjiga Postanka 18, 26)

 • Kad je Jahve završio razgovor s Abrahamom, ode, a Abraham se vrati u svoje mjesto. (Knjiga Postanka 18, 33)

 • Jer mi æemo zatrti ovo mjesto: vika je na njih pred Jahvom postala tolika te nas Jahve posla da ga uništimo." (Knjiga Postanka 19, 13)

 • Eno onamo grada; dosta je blizu da u nj pobjegnem, a mjesto je tako malo. Daj da onamo bježim - mjesto je zbilja maleno - daj da život spasim!" (Knjiga Postanka 19, 20)

 • Sutradan u rano jutro Abraham se požuri na mjesto gdje je stajao pred Jahvom, (Knjiga Postanka 19, 27)

 • Zato se ono mjesto nazvalo Beer Šeba; jer se njih dvojica ondje zakleše. (Knjiga Postanka 21, 31)

 • Ujutro Abraham podrani, osamari magarca, sa sobom povede dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka, pošto je prije nacijepao drva za žrtvu paljenicu, i uputi se na mjesto koje mu je Bog oznaèio. (Knjiga Postanka 22, 3)


“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina