Encontrados 326 resultados para: njegovo

 • Faraon ga onda preda momcima, a oni ga otprave s njegovom ženom i sa svime što bijaše njegovo. (Knjiga Postanka 12, 20)

 • Pograbe i Lota, Abramova bratiæa - i on je živio u Sodomi - i njegovo blago pa otiðu. (Knjiga Postanka 14, 12)

 • Povrati sve blago, svoga bratiæa Lota i njegovo blago, žene i ostali svijet. (Knjiga Postanka 14, 16)

 • Abraham prozbori svome najstarijem sluzi u kuæi, pod èijom je upravom bilo sve njegovo: "Stavi svoju ruku pod moje stegno (Knjiga Postanka 24, 2)

 • Jedino kad bi se svi pastiri ondje skupili, mogli bi odvaliti kamen s otvora i ovce napojiti; tada bi opet prevalili kamen na njegovo mjesto, na otvor studenca. (Knjiga Postanka 29, 3)

 • I pobjegne sa svim što je bilo njegovo. Ubrzo prijeðe Eufrat i upravi put prema brdu Gileadu. (Knjiga Postanka 31, 21)

 • Prebacivši njih na drugu stranu toka, prebaci zatim i ostalo što bijaše njegovo. (Knjiga Postanka 32, 24)

 • Njegovo srce prione za Dinu, Jakovljevu kæer, i on se u djevojku zaljubi. Nastojao je pridobiti djevojèino srce. (Knjiga Postanka 34, 3)

 • Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zeraha iz Bosre. (Knjiga Postanka 36, 33)

 • Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje. (Knjiga Postanka 36, 34)

 • Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju. Ime je njegovu gradu bilo Avit. (Knjiga Postanka 36, 35)

 • Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke. (Knjiga Postanka 36, 36)


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina