Encontrados 1043 resultados para: ode

 • Lot izabere za se svu Jordansku dolinu i ode na istok. Tako se odijele jedan od drugoga. (Knjiga Postanka 13, 11)

 • Silno æu te rodnim uèiniti; narode æu iz tebe izvesti; i kraljevi æe od tebe izaæi. (Knjiga Postanka 17, 6)

 • Nek' se donese malo vode: operite noge i pod stablom otpoèinite. (Knjiga Postanka 18, 4)

 • Kad je Jahve završio razgovor s Abrahamom, ode, a Abraham se vrati u svoje mjesto. (Knjiga Postanka 18, 33)

 • Lot se bojao boraviti u Soaru, pa sa svoje dvije kæeri ode gore iz Soara i nastani se u brdu. On i njegove dvije kæeri živjeli su u peæini. (Knjiga Postanka 19, 30)

 • One noæi opiju oca vinom, i starija ode te legne sa svojim ocem, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala. (Knjiga Postanka 19, 33)

 • Opiju oca vinom i one noæi te mlaða ode i s njim legne, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala. (Knjiga Postanka 19, 35)

 • Rano ujutro Abraham uze kruha i mješinicu vode pa dade Hagari; stavi to na njezina ramena, zajedno s djeèakom, te je otpusti. Vrludala je amo-tamo po pustinji Beer Šebe. (Knjiga Postanka 21, 14)

 • a sama ode i sjede nasuprot, daleko koliko luk može dobaciti. Govorila je u sebi: "Neæu da vidim kako dijete umire." Sjedeæi tako, udari u jecanje. (Knjiga Postanka 21, 16)

 • Tada joj Bog otvori oèi pa ona opazi studenac. Ode i napuni vodom mješinicu pa napoji djeèaka. (Knjiga Postanka 21, 19)

 • Onda Abraham prekori Abimeleka zbog zdenca vode što su ga Abimelekove sluge bile prisvojile. (Knjiga Postanka 21, 25)

 • Podiže Abraham oèi i pogleda, i gle - za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tako Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svoga sina. (Knjiga Postanka 22, 13)


“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina