Encontrados 44 resultados para: opaki

 • A žitelji Sodome bijahu veoma opaki, sami grešnici protiv Jahve. (Knjiga Postanka 13, 13)

 • Dok su se oni krijepili, gle, neki graðani, opaki ljudi, okružiše kuæu i, lupajuæi svom snagom o vrata, rekoše starcu, gospodaru kuæe: "Izvedi toga èovjeka što je ušao u tvoju kuæu da ga se namilujemo." (Knjiga o sucima 19, 22)

 • neka zna kralj da su Judejci stigli k nama od tebe; došavši u Jeruzalem, žele ponovo sagraditi odmetnièki i opaki grad; podižu zidine, a temelje su veæ postavili. (Knjiga Ezrina 4, 12)

 • Estera tada ponovo progovori kralju. Baci mu se pred noge; rasplaka se i najvruæe ga zamoli da osujeti zlo Hamana Agaðanina i naum opaki što ga bijaše zasnovao protiv Židova. (Estera 8, 3)

 • ali kad je za njegovu zamisao doznao kralj, on pismeno naredi: 'Neka se na njegovu glavu obori opaki naum što ga bijaše zasnovao protiv Židova i neka bude obješen, on i sinovi njegovi.'" (Estera 9, 25)

 • Jer pitate: 'Gdje je kuæa plemiæeva, šator u kojem stanovahu opaki?' (Knjiga o Jobu 21, 28)

 • 'Opaki je u dan nesreæe pošteðen i u dan Božje jarosti veseo je.' (Knjiga o Jobu 21, 30)

 • Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! Oni su k'o pljeva što je vjetar raznosi. (Psalmi 1, 4)

 • Stoga se opaki neæe održati na sudu, ni grešnici u zajednici pravednih. (Psalmi 1, 5)

 • opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom. Mrziš sve što èine bezakonje (Psalmi 5, 6)

 • Odstupite od mene, svi opaki, jer je Jahve plaè moj èuo. (Psalmi 6, 9)

 • Ustadoše svjedoci opaki: pitaju me za ono što ne znam. (Psalmi 35, 11)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina