Encontrados 144 resultados para: radi

 • Daleko to bilo od tebe da ubijaš nevinoga kao i krivoga, tako da i nevini i krivi proðu jednako! Daleko bilo od tebe! Zar da ni Sudac svega svijeta ne radi pravo?" (Knjiga Postanka 18, 25)

 • Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. (Knjiga Izlaska 20, 9)

 • a sedme je godine pusti da poèiva neobraðena. Neka se s nje hrani sirotinja tvoga naroda, a što njoj ostane, neka pojede poljska živina. Radi tako i sa svojim vinogradom i svojim maslinikom. (Knjiga Izlaska 23, 11)

 • Šest dana radi, a sedmoga od poslova odustani, sve ako je u doba oranja ili u vrijeme žetve. (Knjiga Izlaska 34, 21)

 • da reže dragulje za umetanje; da urezuje u drvetu i da umješno radi svaki posao. (Knjiga Izlaska 35, 33)

 • Kako se radilo danas, Jahve je naredio da se tako radi dalje, da se nad vama izvrši obred pomirenja. (Levitski zakonik 8, 34)

 • Nemojte raditi kako se radi u zemlji egipatskoj, gdje ste boravili; niti radite kako se radi u zemlji kanaanskoj, kamo vas vodim; ne povodite se za njihovim obièajima! (Levitski zakonik 18, 3)

 • Radi njih sjetit æu se Saveza s njihovim precima koje sam izveo iz zemlje egipatske naoèigled naroda da budem njihov Bog, ja Jahve." (Levitski zakonik 26, 45)

 • I ako koji stranac koji živi meðu vama, ili æe biti meðu vašim potomcima, htjedne prinijeti žrtvu paljenu na ugodan miris Jahvi, neka radi kako i vi radite. (Knjiga Brojeva 15, 14)

 • Gatanja nema protiv Jakova nit' protiv Izraela vraèanja. I kada budu rekli Jakovu i Izraelu: 'Što radi Bog?' (Knjiga Brojeva 23, 23)

 • Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. (Ponovljeni zakon 5, 13)

 • U to vrijeme odvoji Jahve pleme Levijevo da nosi Kovèeg saveza Jahvina; da pred Jahvom stoji u njegovoj službi te da u njegovo ime blagoslivlja, kako radi i danas. (Ponovljeni zakon 10, 8)


“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina