Encontrados 26 resultados para: sjaj

 • "Dopustit æu da ispred tebe proðe sav moj sjaj", odgovori, "i pred tobom æu izustiti svoje ime Jahve. Bit æu milostiv kome hoæu da milostiv budem; smilovat æu se komu hoæu da se smilujem. (Knjiga Izlaska 33, 19)

 • Tvoja je, Jahve, velièina, sila, slava, sjaj i velièanstvo, jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji; tvoje je, Jahve, kraljevstvo i ti si uzvišen povrh svega, Poglavar svega! (Prva knjiga Ljetopisa 29, 11)

 • zagospodari njegovim gradovima, doprije do Ekbatane, zauze kule, opljaèka trgovišta, svede sjaj njegov na sprdnju. (Judita 1, 14)

 • Punih sto i osamdeset dana pokazivaše on bogatstvo i slavu kraljevstva svoga i velièanstveni sjaj velièine svoje. (Estera 1, 4)

 • Eto, i mjesec pred njime sjaj svoj gubi, njegovim oèima zvijezde nisu èiste. (Knjiga o Jobu 25, 5)

 • Jahve kraljuje, u sjaj zaodjeven, Jahve zaodjeven moæi i opasan. Èvrsto stoji krug zemaljski, neæe se poljuljati. (Psalmi 93, 1)

 • Slava je i velièanstvo pred njim, sila i sjaj u Svetištu njegovu. (Psalmi 96, 6)

 • Kraljev je prijatelj Atenobije došao u Jeruzalem i vidio Šimunov sjaj i ormar sa zlatnim i srebrnim posuðem i mnogu poslugu. On se zapanjio. Saopæio mu je kraljevu poruku. (Prva knjiga o Makabejcima 15, 32)

 • Kad su to izvršili, liznu plamen, ali ga upi jaèi sjaj vatre na žrtveniku. (Druga knjiga o Makabejcima 1, 32)

 • pa konjièki odredi svrstani u borbene redove, koji su srljali i napadali jedni na druge; na sve strane zamahivanje štitovima, šuma sulica, maèevi izvuèeni iz korica, blještav sjaj zlatnih oklopa i svakojake bojne opreme. (Druga knjiga o Makabejcima 5, 3)

 • Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti, jer njezin sjaj bez prestanka svijetli. (Knjiga Mudrosti 7, 10)

 • Njezina životna prisnost s Bogom podaruje sjaj njezinu plemenitom podrijetlu jer je ljubi gospodar svemira. (Knjiga Mudrosti 8, 3)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina