Encontrados 25 resultados para: takvi

 • Možete ih kupovati i od pridošlica koji s vama borave; od njihovih obitelji što žive s vama i roðeni su u vašoj zemlji. Takvi mogu postati vašim vlasništvom. (Levitski zakonik 25, 45)

 • Vidjesmo ondje i divove - Anakovo potomstvo od divova. Èinilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima." (Knjiga Brojeva 13, 33)

 • Neka vam takvi budu sudbeni postupci od naraštaja do naraštaja svuda gdje budete boravili. (Knjiga Brojeva 35, 29)

 • U ovom ste èasu i vi meni takvi: vidjeste strahotu pa se preplašiste. (Knjiga o Jobu 6, 21)

 • Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! Oni su k'o pljeva što je vjetar raznosi. (Psalmi 1, 4)

 • Eto, takvi su grešnici: uvijek spokojni, bogatstvo zgræu. (Psalmi 73, 12)

 • Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju. (Psalmi 115, 8)

 • Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju. (Psalmi 135, 18)

 • Takvi primoraše Izraela da se skriva u svakojakim zbježištima. (Prva knjiga o Makabejcima 1, 53)

 • Kakav je vladar, takvi su i èinovnici; i kakav je gradski upravitelj, takvi mu i graðani. (Knjiga Sirahova 10, 2)

 • Govor s mnogim zakletvama podiže èovjeku vlasi, i kad se takvi svaðaju, zaèepiti je uši. (Knjiga Sirahova 27, 14)

 • Kao što se trudna žena pred poroðajem grèi i vièe u bolovima, takvi smo, Jahve, pred tobom. (Izaija 26, 17)


“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina