Encontrados 189 resultados para: treba

 • Uostalom, braæo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete! (Prva poslanica Solunjanima 4, 1)

 • Ta sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo meðu vama, nismo živjeli neuredno: (Druga poslanica Solunjanima 3, 7)

 • Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sreðen, gostoljubiv, sposoban pouèavati, (Prva poslanica Timoteju 3, 2)

 • A treba da ima i lijepo svjedoèanstvo od onih vani, da ne bi u rug upao i zamku ðavlovu. (Prva poslanica Timoteju 3, 7)

 • Ðakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolièni, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku - (Prva poslanica Timoteju 3, 8)

 • a okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kuæi Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine. (Prva poslanica Timoteju 3, 15)

 • Ratar koji se trudi treba da prvi primi od uroda. (Druga poslanica Timoteju 2, 6)

 • A sluga Gospodnji treba da se ne svaða, nego da bude nježan prema svima, sposoban pouèavati, zlo podnositi, (Druga poslanica Timoteju 2, 24)

 • Jer nadstojnik kao Božji upravitelj treba da bude besprigovoran: ne samoživ, ne jedljiv, ne vinu sklon, ni nasilju, ni prljavu dobitku, (Poslanica Titu 1, 7)

 • Njima treba zaèepiti usta jer cijele domove prevraæaju nauèavajuæi što ne bi smjeli, i to poradi prljava dobitka. (Poslanica Titu 1, 11)

 • Zato treba da mi svesrdnije prianjamo uz ono što èusmo da ne bismo promašili. (Poslanica Hebrejima 2, 1)

 • Pa trebalo bi doista da nakon toliko vremena veæ budete uèitelji, a ono treba da tkogod vas ponovno pouèava poèetnièka poèela kazivanja Božjih. Takvi ste: mlijeka vam treba, a ne tvrde hrane. (Poslanica Hebrejima 5, 12)


“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina