Encontrados 189 resultados para: treba

 • Šaul se vrlo ražestio, nije mu bila draga ta pjesma. Zato reèe: "Davidu su dale desetke tisuæa, a meni samo tisuæe! Još mu samo treba kraljevstvo!" (Prva knjiga o Samuelu 18, 8)

 • Ali se David zakle i reèe: "Tvoj otac dobro zna da sam ja stekao tvoju naklonost, pa misli: 'Ne treba da Jonatan išta zna o tome, da ne bude žalostan.' Ali živoga mi Jahve i života mi tvoga, ima samo jedan korak izmeðu mene i smrti." (Prva knjiga o Samuelu 20, 3)

 • David tada upita Jahvu: "Treba li da idem na Filistejce i hoæu li ih potuæi?" A Jahve odgovori Davidu: "Idi, potuæi æeš Filistejce i oslobodit æeš Keilu." (Prva knjiga o Samuelu 23, 2)

 • Poslije toga David upita Jahvu ovako: "Treba li da poðem u koji Judin grad?" A Jahve mu odgovori: "Poði!" David opet upita: "Kamo da poðem?" A odgovor bješe: "U Hebron!" (Druga knjiga o Samuelu 2, 1)

 • Porazi i Moapce i izmjeri ih uzicom polegavši ih po zemlji: dvije uzice odmjeri onih koje treba pogubiti, a jednu punu uzicu onih koje treba ostaviti na životu. Tako Moapci postadoše Davidovi podanici koji su mu donosili danak. (Druga knjiga o Samuelu 8, 2)

 • A kralj reèe ženi: "Idi svojoj kuæi, ja æu odrediti što treba za te." (Druga knjiga o Samuelu 14, 8)

 • Žena nastavi: "Nekoæ se govorilo ovako: 'Treba pitati u Abelu i u Danu (Druga knjiga o Samuelu 20, 18)

 • Ali mu ti toga ne opraštaj, jer si èovjek razborit, i veæ æeš znati kako treba da postupiš te mu sijedu kosu s krvlju u Podzemlje spremiš." (Prva knjiga o kraljevima 2, 9)

 • U podne im se Ilija naruga i reèe: "Glasnije vièite, jer on je bog; zauzet je, ili ima posla, ili je na putu; možda spava, pa ga treba probuditi!" (Prva knjiga o kraljevima 18, 27)

 • I još mu reèe: "Kaži joj: 'Lijepo se brineš za nas. Što možemo uèiniti za te? Treba li reæi rijeè za te kralju ili vojskovoði?'" Ali ona odgovori: "Ja živim usred svoga naroda." (Druga knjiga o kraljevima 4, 13)

 • Kad ih vidje kralj Izraela, reèe Elizeju: "Treba li ih poubijati, oèe moj?" (Druga knjiga o kraljevima 6, 21)

 • Tako ode jedan od sveæenika koji su bili odvedeni iz Samarije i nastani se u Betelu. On ih je pouèio kako treba štovati Jahvu. (Druga knjiga o kraljevima 17, 28)


“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina