Encontrados 5 resultados para: utekoh

  • kad iznenada Sabejci navališe na njih i oteše ih, pobivši momke oštrim maèem. Jedini ja utekoh da ti ovo javim." (Knjiga o Jobu 1, 15)

  • Dok je on još to govorio, doðe drugi i reèe: "Oganj Božji udari s neba, spali tvoje ovce i pastire te ih proždrije. Jedini ja utekoh da ti javim." (Knjiga o Jobu 1, 16)

  • Dok je još govorio, doðe treæi i reèe: "Kaldejci navališe sa tri èete na tvoje deve i oteše ih, pobivši momke oštrim maèem. Jedini ja utekoh da ti javim." (Knjiga o Jobu 1, 17)

  • I gle, vjetar se silan diže iz pustinje, udari na sva èetiri ugla kuæe, obori je na djecu te ona zaglaviše. Jedini ja utekoh da ti javim." (Knjiga o Jobu 1, 19)

  • Èuvaj dušu moju, izbavi me: neæu se postidjeti, jer se tebi utekoh. $TAU (Psalmi 25, 20)


“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina