Encontrados 69 resultados para: vjetar

 • Onda se Bog sjeti Noe, svih zvijeri i sve stoke što bijaše s njim u korablji, pa pokrenu vjetar nad zemljom da uzbije vodu. (Knjiga Postanka 8, 1)

 • Tako Mojsije podigne svoj štap povrh egipatske zemlje, a Jahve navrati istoèni vjetar po zemlji; puhao je toga cijelog dana i cijele noæi. A kad je jutro svanulo, vjetar nanio skakavce. (Knjiga Izlaska 10, 13)

 • i Jahve promijeni vjetar u veoma jak zapadnjak, koji pothvati skakavce i odnese prema Crvenome moru. Ni jedan jedini skakavac nije ostao ni u kojem kraju Egipta. (Knjiga Izlaska 10, 19)

 • Tada Jahve zapovjedi te zapuhnu vjetar i nanese prepelice od mora i sasu ih na tabor, na dan hoda i s ove i s one strane tabora, na dva lakta iznad zemlje. (Knjiga Brojeva 11, 31)

 • I gle, vjetar se silan diže iz pustinje, udari na sva èetiri ugla kuæe, obori je na djecu te ona zaglaviše. Jedini ja utekoh da ti javim." (Knjiga o Jobu 1, 19)

 • Mislite li možda prekoriti rijeèi? TÓa u vjetar ide govor oèajnikov! (Knjiga o Jobu 6, 26)

 • Istoèni ga vjetar digne i odvuèe, daleko ga baca od njegova mjesta. (Knjiga o Jobu 27, 21)

 • Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! Oni su k'o pljeva što je vjetar raznosi. (Psalmi 1, 4)

 • Na grešnike æe izlit' žeravu i sumpor, vjetar ognjeni bit æe dio njine sudbine. (Psalmi 11, 6)

 • kao kad vjetar istoèni razbija brodove taršiške. (Psalmi 48, 8)

 • Probudi na nebu vjetar istoèni i svojom silom južnjak dovede. (Psalmi 78, 26)

 • Daj, o Bože, da budu kao kovitlac, kao pljeva koju nosi vjetar. (Psalmi 83, 14)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina