Encontrados 105 resultados para: Apja

 • Kám, Kánaán atyja látta apja meztelenségét és elmondta két testvérének. (Teremtés könyve 9, 22)

 • Amikor Ézsau apja szavát hallotta, hangosan, elkeseredve felkiáltott és ezt mondta apjának: "Áldj meg engem is, atyám!" (Teremtés könyve 27, 34)

 • Apja felelt Ézsaunak és így szólt: "Nézd, lakóhelyed messze lesz a termékeny földtõl és messze az ég harmatától. (Teremtés könyve 27, 39)

 • "Ézsau ettõl fogva gyûlölte Jákobot az áldás miatt, amellyel apja megáldotta. Ézsau így szólt magában: "Nemsokára közeledik a gyász ideje atyám halála miatt, akkor majd leütöm testvéremet, Jákobot." (Teremtés könyve 27, 41)

 • Amíg velük beszélt, megérkezett Ráchel, apja juhaival, õ ugyanis pásztor volt. (Teremtés könyve 29, 9)

 • Hámor, Szichem apja, kiment Jákobhoz, hogy beszéljen vele. (Teremtés könyve 34, 6)

 • Mikor élete megszûnõben volt - meg kellett ugyanis halnia -, Benoninak nevezte õt. Az apja azonban a Benjamin nevet adta neki. (Teremtés könyve 35, 18)

 • Míg Izrael ezen a vidéken táborozott, Ruben bement Bilhához, apja mellékfeleségéhez, és vele hált. Izrael tudomást szerzett róla. Jákobnak tizenkét fia volt. (Teremtés könyve 35, 22)

 • Jákob családjának története a következõ: amikor József tizenhét esztendõs volt, bátyjaival együtt a juhokat õrizte. Mivel még fiatal volt, apja feleségeinek, Bilhának és Szilpának fiai mellé osztották be. József közölte apjával, ami rosszat azokról mondtak. (Teremtés könyve 37, 2)

 • Amikor elbeszélte apjának és testvéreinek, apja megfeddte, mondván: "Mit akar jelenteni ez az álom, amit láttál? Nekem, anyádnak és bátyáidnak, nekünk a földig kell hajolnunk elõtted?" (Teremtés könyve 37, 10)

 • Bátyjai féltékenyek lettek rá, apja ellenben megjegyezte magának a dolgot. (Teremtés könyve 37, 11)

 • Minden fia és minden lánya sietett vigasztalni, de nem akart vigasztalódni, hanem így szólt: "Gyászolva költözöm le fiamhoz az alvilágba." Így siratta õt az apja. (Teremtés könyve 37, 35)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina