Encontrados 1979 resultados para: Izrael

 • Az Úr azonban ezt válaszolta neki: "Menj csak, mert választott edényem õ, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. (Apostolok Cselekedetei 9, 15)

 • A tanítást ugyan Izrael fiainak adta, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által. Õ mindenki Ura. (Apostolok Cselekedetei 10, 36)

 • Izrael népének Istene kiválasztotta atyáinkat, és Egyiptom földjén a számûzetés idején nagy néppé tette õket. Aztán hatalmas karjával kivezette õket onnét, (Apostolok Cselekedetei 13, 17)

 • Föllépése elõtt János a bûnbánat keresztségét hirdette Izrael egész népének. (Apostolok Cselekedetei 13, 24)

 • Azért kérettelek ide, hogy lássalak benneteket, és szóljak hozzátok. Ezt a bilincset Izrael reménysége miatt rakták rám." (Apostolok Cselekedetei 28, 20)

 • Izrael fiaiért: övék az istenfiúság, a dicsõség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek. (Rómaiaknak írt levél 9, 4)

 • Izajás is fennszóval hirdeti Izraelrõl: "Ha annyi is Izrael fiainak száma, mint a tenger fövénye, csak a maradék üdvözül." (Rómaiaknak írt levél 9, 27)

 • Tovább kérdem: Vajon Izrael nem értette meg? Már Mózes megfelelt rá: Féltékenységre ingerellek azok ellen, akik nem népem, haragra gerjesztelek az értelmetlen nép ellen. (Rómaiaknak írt levél 10, 19)

 • Kérdem tehát: vajon Isten elvetette népét? Szó sincs róla. Hiszen én is Izrael fiai közül való vagyok, Ábrahám vérébõl, Benjamin törzsébõl. (Rómaiaknak írt levél 11, 1)

 • Isten nem vetette el népét, amelyet elõre kiválasztott. Nem tudjátok, mit mond az Írás Illésrõl, amikor Isten elõtt felszólalt Izrael ellen: (Rómaiaknak írt levél 11, 2)

 • Hogyan állunk hát? Amit Izrael keresett, nem érte el, de a választottak elérték. A többiek megátalkodtak, (Rómaiaknak írt levél 11, 7)

 • akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget az Írás szerint: Sionból jön a szabadító és eltörli Jákob gonoszságát. (Rómaiaknak írt levél 11, 26)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina